Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Verdiepingscursus ambtenarenontslag en disciplinaire maatregelen **
-

Verdiepingscursus ambtenarenontslag en disciplinaire maatregelen **

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 5 J (PO)

informeer mij
  • Veel jurisprudentie en casuïstiek
  • ‘Kijken in de ziel van de ambtenarenrechtrechter’
5
5
Informatie Verdiepingscursus ambtenarenontslag en disciplinaire maatregelen Leer het ambtenarenrecht beter kennen
In deze verdiepingscursus maak je jezelf vertrouwd met de rechtspositie van ambtenaren bij ontslag en disciplinaire maatregelen. Je docent is Henk Naves, president van de rechtbank Amsterdam. Hij laat je onder andere zien hoe de rechter kijkt naar ambtenarenontslag en disciplinaire maatregelen tegen ambtenaren. Daardoor geeft deze cursus je een uniek inkijkje in het hoofd van de rechter. Aan de hand van veel actuele jurisprudentie en casussen leer je de ins en outs van ontslaggronden en ontslagprocedures voor ambtenaren kennen. Je leert ook hoe je deze nieuwe kennis effectief inzet in je eigen werk.

Cursusvorm
Deze verdiepingscursus duurt één dag en bestaat uit een bijeenkomst met je medecursisten en de docent in Utrecht.

Docenten
Henk Naves is sinds 1 juli 2015 president van de rechtbank Amsterdam. Daarvoor was hij president van de rechtbank Gelderland, voorzitter van het gerechtsbestuur van de rechtbanken Oost-Nederland en Breda, sectorvoorzitter bij de rechtbanken Rotterdam en Amsterdam, vice-voorzitter van het College van beroep studiefinanciering in Groningen en rechter bij de rechtbank Den Haag.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:
- heb je gespecialiseerde kennis rondom de rechtspositie van ambtenaren het ambtenarenrecht die je rechtstreeks in de praktijk kan toepassen.

Na afronding ontvang je
- 5 PO-punten (deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus);
- een certificaat.
Programma Verdiepingscursus ambtenarenontslag en disciplinaire maatregelen Inhoud
Tijdens de cursusdag ga je aan de slag met de volgende onderwerpen:

Disciplinaire maatregelen:
- Wat is plichtsverzuim?
- Welke procedurele stappen moeten worden gezet?
- Is de ambtenaar (volledig) toerekeningsvatbaar?
- Welke rol speelt het evenredigheidsbeginsel?
- Welke raakvlakken zijn er met andere ontslaggronden?
- Rechtsbescherming.

Ontslag:
- Het systeem van het ambtelijk ontslagrecht;
- Ontslag uit tijdelijke dienst;
- Ontslag wegens vrijheidsstraf;
- Ontslag wegens reorganisatie;
- Ontslag wegens/tijdens ziekte;
- Ontslag wegens functionele ongeschiktheid;
- Ontslag op andere gronden (incompatibilité d'humeur);
- Gouden handdruk;
- Rechtsbescherming.

Werkwijze
Deze cursus bestaat uit interactief face-to-face-onderwijs, waarbij je ruimschoots tijd krijgt om je eigen casuïstiek voor te leggen.

Materiaal
Als cursusmateriaal krijg je een uitvoerige hand-out van de presentatie van de docent. We delen deze hand-out met je na afloop van de cursus via onze digitale leeromgeving.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00

Gerelateerde cursussen

Actualiteiten ambtenarenrecht**a
7,0
NOvA 4 J (PO)
€ 395,-
07-11-2019