Deze cursus wordt alleen als in-company aangeboden

Vreemdelingen en Openbare Orde ***

8,6 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

Deze cursus wordt alleen als in-company aangeboden

Ook interessant voor:
Advocaat, (semi) Overheidsjurist, Rechterlijke macht
Prijs: € 510,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
0
Omschrijving

Omschrijving

Schendingen van de openbare orde kunnen voor vreemdelingen vergaande consequenties hebben, zoals weigering dan wel beëindiging van rechtmatig verblijf in Nederland. Ook kan de vreemdeling onder omstandigheden ongewenst worden verklaard, wat tot gevolg heeft dat betrokkene gedurende een lange periode niet - ook niet voor korte tijd - in Nederland mag verblijven.
Een ongewenst verklaarde vreemdeling kan worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden indien hij toch in Nederland wordt aangetroffen.
En wat te denken van het voornemen van het Kabinet om illegaal verblijf strafbaar te stellen?


Doel

Het doel van deze eendaagse specialisatiecursus is het vergroten van het inzicht in de gevolgen van schendingen van de openbare orde voor aanspraken op een verblijfsvergunning regulier en asiel.

Werkvormen

Wij streven ernaar een cursusgroep van maximaal 24 personen samen te stellen, waarin advocaten, juridisch medewerkers van de IND/PV en leden van de rechterlijke macht, vertegenwoordigd zijn. In deze interactieve cursus gaat u, in kleine groepen, praktijkvragen met een hoog realiteitsgehalte bespreken en oplossen. De uitkomsten worden telkens plenair besproken en ingebracht in de vorm van informele pleidooien pro en contra, in repliek en dupliek. De docenten treden, na enkele beknopte inleidingen, op als coaches. Hun rol is o.a. om u uit te dagen om ‘ het beste uit uzelf te halen’. Vragen uit de dagelijkse praktijk die door uzelf aangedragen zijn kunnen mede deel uitmaken van de keuze van de casusposities.

Bestemd voor juridische professionals die regelmatig te maken hebben met de openbare-ordeproblematiek in vreemdelingenzaken: advocaten, juridisch medewerkers van de IND en leden van de rechterlijke macht. Een gedegen praktijkkennis van het vreemdelingenrecht met betrekking tot 'openbare orde' is onontbeerlijk voor het volgen van deze specialisatiecursus.

Programma

Programma

Aan de orde komen o.a:
• Begrippen en kader;
• Nationale veiligheid, AIVD-informatie;
• eerste toelating, voortgezet verblijf;
• Ongewenstverklaring, inreisverbod;
• Artikel 8 EVRM: nationaal en internationaal;
• EU-recht: diverse categorieën;
• Strafbaarstelling illegaal verblijf.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.