Vreemdelingen en Openbare Orde.

Vreemdelingen en Openbare Orde ***

8,0 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

Vreemdelingen en Openbare Orde.

Data:
14 november 2017 (toon tijden)
Locatie:
Utrecht
Ook interessant voor:
Advocaat, (semi) Overheidsjurist, Rechterlijke macht
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 495,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus - eendaags met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
In deze interactieve cursus ga je, in enkele qua professionele achtergrond gemengde groepen, praktijkvragen met een hoog realiteitsgehalte bespreken en oplossen. De uitkomsten worden telkens plenair nabesproken.

Type
Cursus
Deze cursus bestaat uitsluitend uit face-2-face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Na afloop van deze specialisatiecursus is je inzicht vergroot in:
1. De gevolgen van schendingen van de openbare orde i.h.k.v. eventuele aanspraken op een verblijfsvergunning;
2. De systematiek van het inreisverbod en de ongewenstverklaring en de voorgeschreven handelwijze bij het aantreffen van een persoon met een inreisverbod dan wel ongewenstverklaring;
3. Het ‘recht op privé- en/of gezinsleven’ en verwijderbaarheid in relatie tot de openbare orde vanuit nationale en internationale jurisprudentie gezien de ongewenstverklaring en het inreisverbod;
4. De openbare orde in relatie tot de verschillende EU-richtlijnen en Associatiebesluit 1/80 (EU-TR);
Deze cursus is een uitermate geschikte manier om uw kennis op dit gebied 'aan te scherpen' en om ervaringen uit te wisselen.

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus en levert je 5 PE-punten op.

Programma

Programma

Inhoud
Enkele onderwerpen die aan de orde komen:
- Begrippen en kader openbare orde.
- De contra indicatie: eerste toelating, voortgezet verblijf.
- Ongewenstverklaring en inreisverbod: gronden, procedure, rechtsmiddelen, procesbelang, strafrechtelijke gevolgen
- Artikel 8 EVRM: nationaal en internationaal.
- EU-recht: openbare orde bij Unieburgers, Turkse onderdanen en derdelanders.
Het begrip 'openbare orde' komt aan de orde in internationaal verband, te weten de betekenis van (schending van) de openbare orde voor de asielprocedure, de EU/EER-onderdanen en in relatie tot artikel 3 en 8 van het EVRM. In nationaalrechtelijk perspectief komt (schending van) de openbare orde aan bod in relatie tot de eerste toelating en de voortgezette toelating (glijdende schaal) en bij de toepassing van het inreisverbod en de ongewenstverklaring. Ook zal worden ingegaan op de strafrechtelijke gevolgen van illegaal verblijf in Nederland. Opgemerkt wordt dat de laatste tijd het openbare ordebeleid in het vreemdelingenrecht aanmerkelijk is verscherpt terwijl het Unierecht en het EVRM een steeds belangrijkere plaats krijgt waardoor de spanning tussen het nationale ordebeleid en "Brussel, Luxemburg en Straatsburg" wordt vergroot. Tijdens de cursusdag zal hier aandacht aan worden besteed.

Werkwijze
Wij streven naar een kleine cursusgroep van maximaal 24 personen, waarin advocaten, vreemdelingenrechters, juridisch medewerkers van de IND/PV en medewerkers Vreemdelingentoezicht, gelijkelijk vertegenwoordigd zijn.
De docenten treden, na enkele korte inleidingen, vooral op als begeleiders/coaches U kunt vragen uit uw dagelijkse praktijk van tevoren inbrengen.
kennisoverdracht door beknopte inleidingen, intensieve en interdisciplinaire casus/dossier-behandeling

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Docenten

Docenten

Aniel Pahladsingh
jurist bij Bureau Secretaris van de Raad van State en rechter-plaatsvervanger bij de RB Rotterdam

Marq Wijngaarden
advocaat bij Prakken d’Oliveira, Human Rights Lawyers, Amsterdam

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.