Tijdig onderkennen van mogelijke verblijfsrechtelijke gevolgen van straffen

Vreemdelingenrecht voor strafrechtadvocaten *

10,0 Cursisten beoordeling
Doelgroepen:
Advocaat
Ook interessant voor:
(semi) Overheidsjurist, Rechterlijke macht
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 510,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Omschrijving

Een vreemdeling die in aanraking komt met het strafrecht kan worden geconfronteerd met vergaande verblijfsrechtelijke consequenties. Strafrechtelijke antecedenten kunnen leiden tot weigering dan wel intrekking van een verblijfstitel, of tot vrijheidsbenemende maatregelen op grond van de Vreemdelingenwet. Tevens kan de vreemdeling onder omstandigheden ongewenst worden verklaard, wat tot gevolg heeft dat hij gedurende een lange periode niet - ook niet voor korte tijd - in Nederland mag verblijven. Een ongewenst verklaarde vreemdeling kan veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden als hij toch in Nederland wordt aangetroffen. De praktijk leert dat advocaten (en rechters) in de strafpraktijk zich hiervan onvoldoende rekenschap geven. Tijdige onderkenning van mogelijke verblijfsrechtelijke gevolgen kan wellicht tot een andere uitkomst van de strafrechtelijke procedure en de daaruit voortvloeiende verblijfsrechtelijke consequenties leiden.Leerdoelen

Het krijgen van kennis van en inzicht in:
De systematiek van het Nederlandse vreemdelingenrecht
De gevolgen van schendingen van de openbare orde voor aanspraken op een verblijfsvergunning
De systematiek van de ongewenstverklaring
De gevolgen van schendingen van de openbare orde voor aanspraken op naturalisatieOverige informatie

Materiaal
Voor de cursus gebruiken wij als basisboek Vreemdelingenrecht in vogelvlucht; Over toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland, Gerrie Lodder, Forum, Utrecht. Bovendien ontvangt u een reader met voor de strafrechtpraktijk relevante vreemdelingenrechtelijke artikelen, regelgeving en jurisprudentie. De reader en het boek maken deel uit van het cursuspakket.

Programma

Programma

De twee docenten behandelen de volgende onderwerpen:
De systematiek van het Nederlandse vreemdelingenrecht
Algemeen kader
Gezinsvorming /-hereniging
Asiel

De betekenis van (schending van) de openbare orde in het Nederlandse vreemdelingenrecht:
Vreemdelingenbewaring
Onderscheid eerste verblijfsaanvaarding/verblijfsbeëindiging
Glijdende schaal
Ongewenstverklaring

Openbare orde in het kader van internationale regelingen, zoals het EVRM en het EG-verdrag

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.