Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
VSO Ontslagrecht *
-

VSO Ontslagrecht *

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 10 J (VSO/PO)

informeer mij
  • Gedegen & praktijkgerichte kennismaking met het ontslagrecht
  • Alle ontslagprocedures komen aan bod
  • Combinatie theorie & praktijk
10
Informatie VSO Ontslagrecht Ontslagrecht is als een schaakspel waarvan de regels nogal eens veranderen. Weet u welke ontslagvergoeding volgens de laatste ontwikkelingen de norm is? Kent u alle ontslagmogelijkheden en -strategieën voor werknemer en werkgever? Als u het ontslagrecht goed wilt beheersen heeft u stevige basiskennis nodig. Die vergaart u met deze cursus.

• U verdiept zich in de belangrijkste onderwerpen uit het ontslagrecht.
• U leert hoe u de verschillende ontslagprocedures voert.
• De relatie tussen ontslag, beëindigingvergoeding en WW wordt u duidelijk.
• U leert de hoofdlijnen van het collectief ontslag.
• U ervaart met behulp van casus hoe ontslagrecht in de praktijk werkt.

Na afloop van de cursus:
• beschikt u over gedegen basiskennis van het ontslagrecht;
• kunt u met deze kennis direct in de praktijk aan de slag met eenvoudige
ontslagzaken.

Deze post academische cursus is speciaal ontwikkeld voor advocaat-stagiaires en sluit aan op de VSO Fundamenten arbeidsrecht van OSR Juridische Opleidingen.
Programma VSO Ontslagrecht Onderstaand het programma in grote lijnen. Uiterlijk een week voor de cursusdatum ontvangt u een uitgebreid programma inclusief tijden.

Dag 1

• Inleiding systematiek ontslagrecht
• Ontbindingsprocedure
• Ontslag op staande voet
• Kennelijk onredelijk ontslag

Dag 2

• Ontbindingsvergoeding en kantonrechtersformule
• Vaststellingsovereenkomst en beëindiging met wederzijds goedvinden
• Inleiding collectief ontslag en sociaal plan
• Relatie ontslagrecht en WW/wachtgeld

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00