Hoe pak je een arbeidsongeschiktheidszaak aan op alle fronten?

VSO De gang van zaken in een arbeidsongeschiktheidsprocedure *

6,6 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

Hoe pak je een arbeidsongeschiktheidszaak aan op alle fronten?

Doelgroepen:
Advocaat, Advocaat-stagiaire
Ook interessant voor:
Bedrijfsjurist, HBO-Jurist, (semi) Overheidsjurist, Rechtsbijstandjurist, Medewerker Bezwaar en Beroep
Aantal punten:
NOvA 10 J (PO)
Prijs: € 865,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus - eendaags met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
10
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
In arbeidsongeschiktheidsprocedures moet je juridische kennis natuurlijk in orde zijn. Maar daarmee alleen kom je er niet. Want ook niet-juridische afwegingen, van zowel arbeidskundige als medische aard, kunnen de uitkomst van de zaak beïnvloeden. Verschillende specialisten mengen zich in de procedure; de arbo-arts, de verzekeringsgeneeskundige of de arbeidskundige. Wat doe je als deze deskundigen elkaar tegenspreken? Deze basiscursus leidt je langs álle aspecten van de arbeidsongeschiktheidsprocedure. Wel wordt basiskennis veronderstelt van het stelsel van sociaal zekerheidsrecht. In die zin is dit een voortgezette basiscursus.

Type
Deze basiscursus bestaat uitsluitend uit face to face bijeenkomsten.

Leerresultaten
• Je krijgt inzicht in de praktijk aan de hand van een casus.
• Je onderzoekt de problematiek rond WAO-zaken.
• Je leert om te gaan met betrokkenen van andere disciplines.
• Je oefent in het opstellen van bezwaar- en beroepschriften.

Na afloop van de basiscursus:
• Kun je ingewikkelde arbeidsongeschiktheidsprocedures, waarbij meer disciplines betrokken zijn, in goede banen leiden.
• Stel je nog betere bezwaar- en beroepschriften op.

Overig
Deze basiscursus is door de NOvA erkend en levert je 10 J (PO) punten op.

Programma

Programma

Inhoud
Onderstaand het programma in grote lijnen. Uiterlijk een week voor de cursusdatum ontvang je een uitgebreid programma inclusief tijden.
• Arbeidsongeschiktheidsregelingen, re-integratiebeleid; procesdossier: eerste fase
• Ontwikkeling arbeidsongeschiktheidsregelingen, relatie met re-integratiebeleid, toepasselijke arbeidsongeschiktheidsregimes en beoordelingssystematiek
• Start behandeling procesdossier: aanpak en eerste beoordeling bezwaarmogelijkheden
• Verzekeringsgeneeskundige beoordeling mede aan de hand van het procesdossier
• Einde wachttijd
• Arbeidsongeschiktheidscriterium WAO/WIA, eisen gesteld aan verzekeringsgeneeskundige beoordeling, vaststellen beperkingen, FML en vaststellen bijzondere belastbaarheid, opbouw medische bezwaar-en beroepsprocedure, procesdossier: onderbouwen van een medische bezwaarprocedure, opvragen informatie, deskundigenrapportage, Arrbeidskundige beoordeling mede aan de hand van het procesdossier, vaststelling maatman en maatmanloon
• Kwalitatieve en kwantitatieve eisen aan functieduiding (inclusief incalculeren basale kennis / ervaringsniveau)
• Jurisprudentie CRvB over toelaatbaarheid en inzichtelijkheid van CBBS systeem
• Procesdossier: Geschiktheid gezien aan de hand van beoordeling maatman en resterende verdiencapaciteit
• De uitkering, samenloop van inkomen met uitkering, uitkeringsregime WGA, reïntegratieverplichtingen als voorwaarde voor uitkering, hernieuwde arbeidsongeschiktheid, procesdossier: afronding

Werkwijze
Deze basiscursus sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je wordt daarbij ondersteund door onze topdocenten. Boegbeelden van de juridische praktijk; die weten wat er speelt en met aanstekelijk enthousiasme doceren.

Afronding
Na afloop van deze basiscursus ontvang je een certificaat.

Vooraf ontvang je van ons studiemateriaal met casuïstiek, voorbereidingsopdrachten, aanvullende literatuur en jurisprudentie. Tijdens de basiscursus wordt gebruikgemaakt van een PowerPoint presentatie.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.