In deze driedaagse module doet u alle noodzakelijke kennis op van het algemeen bestuursrecht en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)

VSO Fundamenten van het bestuursrecht *

7,6 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

In deze driedaagse module doet u alle noodzakelijke kennis op van het algemeen bestuursrecht en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)

Ook interessant voor:
Advocaat, Advocaat-stagiaire, (semi) Overheidsjurist
Aantal punten:
NOvA 15 (PO)
Prijs: € 1.305,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus - eendaags met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
15
Omschrijving

Omschrijving

In deze driedaagse module, speciaal ontwikkeld voor advocaat-stagiaires, doet u kennis op van de fundamenten van het algemeen bestuursrecht en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). U analyseert de kernbegrippen, behandelt jurisprudentie en verdiept u in casuistiek. U leert analyseren, motiveren en adviseren op het terrein van het materieel en formeel bestuursrecht. Vanuit de casus keert u steeds terug naar de theorie en doet u uw eerste praktijkervaring op. U leert zich bekwamen in het bestuursprocesrecht. Met behulp van zittingscasus leert u de procestechniek kennen en bekwaamt u zich in de toepassing daarvan. U kunt deze module ook in onderdelen volgen. Zie hiervoor Algemene begrippen en de compactcursus Awb.

Leerdoelen

Overige informatie

Programma

Programma

Dag 1:
Algemeen bestuursrecht en Awb
- Opbouw van de Awb en de gelaagde structuur daarvan
- Kernbegrippen als besluit, bestuursorgaan, belanghebbende, bestuurlijk oordeel en beleidsregels
- Onderscheid soorten besluiten (algemeen verbindend voorschrift (AVV), beleidsregels, beschikking)
- Reikwijdte Awb
- Verhouding Awb en bijzondere wetgeving
- Ontwikkelingen in de Awb (vierde tranche)

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur binnen en buiten de Awb
- Algemene beginselen voor behoorlijk bestuur (ABBB) en algemene rechtsbeginselen, onderscheid materiele en formele rechtsbeginselen
- Zorgvuldigheidsbeginsel/vooringenomenheid
- Motiveringsbeginsel
- Vertrouwensbeginsel
- Rechtszekerheidsbeginsel/formele rechtszekerheid
- Evenredigheidsbeginsel
- Gelijkheidsbeginsel

Dag 2:
Handhaving en toezicht
- Bestuursdwang
- (last onder) dwangsom
- Bestuurlijke boete
- (vormen van) bestuurlijk toezicht

Dag 3
Bestuursprocesrecht Awb
- Algemene bepalingen over bezwaar en beroep
- Intrekking en wijziging hangende bezwaar en beroep
- Omvang van de heroverweging
- Toetsing ex nunc en ex tunc
- Omvang van het beroep
- Ambtshalve toetsing van openbare orde-aspecten
- Aanvullen van rechtsgronden en de feiten
- Wat kan nog worden aangevoerd in bezwaar en (hoger) beroep/ onderdelenfuik
- Procesregeling bestuursrecht
- Voorlopige voorziening en kortsluiting
- Proceskosten en schadevergoeding

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.