In deze driedaagse module doet u alle noodzakelijke kennis op van het algemeen bestuursrecht en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)

VSO Fundamenten van het bestuursrecht *

7,6 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

In deze driedaagse module doet u alle noodzakelijke kennis op van het algemeen bestuursrecht en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)

Ook interessant voor:
Advocaat, Advocaat-stagiaire, (semi) Overheidsjurist
Aantal punten:
NOvA 15 (PO)
Prijs: € 1.305,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
15
Omschrijving

Omschrijving

In deze driedaagse module, speciaal ontwikkeld voor advocaat-stagiaires, doet u kennis op van de fundamenten van het algemeen bestuursrecht en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). U analyseert de kernbegrippen, behandelt jurisprudentie en verdiept u in casuistiek. U leert analyseren, motiveren en adviseren op het terrein van het materieel en formeel bestuursrecht. Vanuit de casus keert u steeds terug naar de theorie en doet u uw eerste praktijkervaring op. U leert zich bekwamen in het bestuursprocesrecht. Met behulp van zittingscasus leert u de procestechniek kennen en bekwaamt u zich in de toepassing daarvan. U kunt deze module ook in onderdelen volgen. Zie hiervoor Algemene begrippen en de compactcursus Awb.

Leerdoelen

Overige informatie

Programma

Programma

Dag 1:
Algemeen bestuursrecht en Awb
- Opbouw van de Awb en de gelaagde structuur daarvan
- Kernbegrippen als besluit, bestuursorgaan, belanghebbende, bestuurlijk oordeel en beleidsregels
- Onderscheid soorten besluiten (algemeen verbindend voorschrift (AVV), beleidsregels, beschikking)
- Reikwijdte Awb
- Verhouding Awb en bijzondere wetgeving
- Ontwikkelingen in de Awb (vierde tranche)

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur binnen en buiten de Awb
- Algemene beginselen voor behoorlijk bestuur (ABBB) en algemene rechtsbeginselen, onderscheid materiele en formele rechtsbeginselen
- Zorgvuldigheidsbeginsel/vooringenomenheid
- Motiveringsbeginsel
- Vertrouwensbeginsel
- Rechtszekerheidsbeginsel/formele rechtszekerheid
- Evenredigheidsbeginsel
- Gelijkheidsbeginsel

Dag 2:
Handhaving en toezicht
- Bestuursdwang
- (last onder) dwangsom
- Bestuurlijke boete
- (vormen van) bestuurlijk toezicht

Dag 3
Bestuursprocesrecht Awb
- Algemene bepalingen over bezwaar en beroep
- Intrekking en wijziging hangende bezwaar en beroep
- Omvang van de heroverweging
- Toetsing ex nunc en ex tunc
- Omvang van het beroep
- Ambtshalve toetsing van openbare orde-aspecten
- Aanvullen van rechtsgronden en de feiten
- Wat kan nog worden aangevoerd in bezwaar en (hoger) beroep/ onderdelenfuik
- Procesregeling bestuursrecht
- Voorlopige voorziening en kortsluiting
- Proceskosten en schadevergoeding

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.