Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Werken met zzp'ers: de juridische en fiscale consequenties in de praktijk ** a
-

Werken met zzp'ers: de juridische en fiscale consequenties in de praktijk ** a

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 5 J (PO)

informeer mij
  • Verdiepend & praktijkgericht
  • Actuele stand van zaken
  • Interactief onderwijs
5
Informatie Werken met zzp'ers: de juridische en fiscale consequenties in de praktijk Regeerakkoord: Wet DBA wordt vervangen
In het regeerakkoord staan veel plannen om het werken met flexibele arbeidsrelaties aan te passen. Zowel voor het arbeidsrechtelijk, fiscaal recht als voor sociaalzekerheidsrecht zijn wijzigingen te verwachten. Zo gaat de Wet DBA verdwijnen en daarvoor komt een nieuwe wet.
Aan de onderkant van de arbeidsmarkt komen maatregelen die ervoor zorgen dat tot bepaalde grenzen altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst. Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt kunnen zelfstandige ondernemers onder voorwaarden kiezen om niet onder de loonheffingen te vallen.

Voor de categorie arbeidsverhoudingen tussen de onder- en bovengrens komt een opdrachtgeversverklaring via een webmodule die zekerheid moet bieden aan opdrachtgevers of wel of geen sprake is van een dienstbetrekking voor de loonheffingen. Daarbij wordt de gezagsverhouding waarschijnlijk materiëler en eenvoudiger in de uitleg. Ook de zelfstandigenaftrek wordt aangepast.

De Wet DBA is uitsluitend gebaseerd op de uitleg van de begrippen arbeidsovereenkomst (civiel recht) en dienstbetrekking (fiscaal recht en sociale zekerheid). Zoals uit het regeerakkoord is op te maken, zullen deze begrippen in de basis niet wijzigen. Wanneer sprake is van ondernemerschap voor de inkomstenbelasting zal naar alle waarschijnlijkheid helemaal niet wijzigen.

Wat nu te doen?

Niet wachten tot de nieuwe wetgeving een feit is, maar nu al kennis opdoen en voorbereidingen treffen. De huidige wetgeving zal immers als basis dienen. Na een korte theoretische basis zal het tijdens de cursus gaan om de praktische toepassing. Voorbeelden en berekeningen zullen inzichtelijk maken wat de verschillen zijn tussen ondernemer en werknemer en de gevolgen voor de opdrachtgever.

Type
Deze cursus bestaat uitsluitend uit een face to face bijeenkomst.

Leerresultaten
Na het volgen van deze cursus ben je in staat om te beoordelen wanneer er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.

Vragen aan docent Daniël Maats
1. Wat adviseer je bedrijven die willen werken met flexibele arbeidskrachten?
Niet alleen elke bedrijfstak is anders, elke opdracht is anders. Opdrachtgevers en opdrachtnemers doen er verstandig aan om eerst goed te bedenken hoe zij in de praktijk willen samenwerken. Aan de hand daarvan kan je een passende overeenkomst opstellen. Doe je dat niet, dan geef je de Belastingdienst de ruimte om gemakkelijker een naheffing op te leggen.

2. Met welke alternatieve constructies kun je een een arbeidsovereenkomst/dienstbetrekking omzeilen?
Easy fixes bestaan niet in dit geval. Zorg, ook na de Wet DBA, voor een passende overeenkomst in relatie tot hoe feitelijk wordt gewerkt. Wil je geen risico lopen met een zzp’er, dan kan je denken aan een arbeidsovereenkomst. Natuurlijk is het ook mogelijk om de opdrachtnemer via een payrollbedrijf of intermediair in te schakelen, maar daarmee schrijf je niet alle risico's weg en haal je andere risico's juist binnen. Het is al helemaal geen oplossing om de opdrachtnemer vanuit zijn eigen B.V. te laten werken, dat is volgens de Belastingdienst een 'flinterdunne juridische schil' waar doorheen geprikt wordt.

3. Wat zijn de fiscale consequenties van een arbeidsrelatie die je als jurist moet weten bij je advisering en wanneer verwijs je door?
In de kern draait het om de vraag wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst. Daaromheen moet je verstand hebben van de loonheffingen, zoals wanneer sprake is van een fictieve dienstbetrekking, hoe je dat soms kan voorkomen en de handelwijze van de Belastingdienst. Als de opdrachtgever goede afspraken maakt met de opdrachtnemer over zijn aangifte IB, dan kan de opdrachtgever bijvoorbeeld al een flink deel van het risico beperken. In de cursus komt dat terug.
Programma Werken met zzp'ers: de juridische en fiscale consequenties in de praktijk Inhoud
Deze cursus start met het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is immers dwingend recht. Centraal staat de vraag op welke manier werkgever en werknemer (flexibel) met elkaar kunnen contracteren. Dat is van belang als partijen op voorhand kiezen voor een (flexibele) arbeidsovereenkomst. Maar ook als blijkt dat vanuit fiscaal recht en sociaalverzekeringsrecht geen sprake is van ondernemerschap. In dat geval kunnen zij terugvallen op flexibele alternatieven binnen het arbeidsrecht.
In het onderdeel fiscaal en sociaalverzekeringsrecht zal de nadruk liggen op enerzijds de koppeling met het arbeidsrecht en anderzijds de vraag wanneer sprake is van een zelfstandige ondernemer. De kansen en risico’s om buiten dienstbetrekking te werken komen aan bod. Geen zekerheid via modelovereenkomst of straks via de webmodule? Dan biedt misschien de beschikking verzekeringsplicht uitkomst. En tot slot komt ook het werken via de eigen BV aan de orde.

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je wordt daarbij ondersteund door onze topdocenten, boegbeelden van de fiscale en juridische praktijk; die weten wat er speelt en met aanstekelijk enthousiasme doceren.

Afronding
Na afloop van deze actualiteitenbijeenkomst ontvang je een certificaat.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00