Verdiepingscursus over de zorgplicht van de werkgever, goed werkgeverschap, beroepsziekte en de bewijsproblematiek in 658-procedures

Werkgeversaansprakelijkheid ** a

8,6 Cursisten beoordeling
Ook gegeven op:
Doelgroepen:
Advocaat, Bedrijfsjurist
Ook interessant voor:
Jurist overig, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist, Schadebehandelaar, Vakbondsjurist
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 510,-
(excl. btw)
  • Cursus op verdiepend niveau
  • Actueel en praktijkgericht
  • Mogelijkheid om vooraf vragen in te sturen
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
In deze cursus gaan de docenten dieper in op het onderdeel werkgeversaansprakelijkheid. Centraal deze dag staan de inhoud en actualiteiten rondom de zorgverplichting en de aansprakelijkheid van de werkgever (7:658 BW), goed werkgeverschap (7:611 BW) en de bewijsproblematiek in geschillen rondom de werkgeversaansprakelijkheid. De docenten benaderen de onderwerpen mede vanuit hun eigen professionele perspectief. Naast kennisoverdracht krijg je in deze cursus handige tips en praktische adviezen voor je praktijk. Vanzelfsprekend is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen of het inbrengen van eigen praktijkkwesties.

Type
Cursus
Deze cursus bestaat uitsluitend uit een face-2-face bijeenkomst.

Leerresultaten
Na afloop van deze cursus:
- Verdieping en verbreding van kennis op het onderwerp werkgeversaansprakelijkheid;
- Direct kunnen toepassen van de opgedane kennis in uw praktijk.

Programma

Programma

Inhoud

Ochtend:

- Zorgplicht werkgever ex artikel 7:658 BW: reikwijdte 7:658 BW, schuldaansprakelijkheid versus risicoaansprakelijkheid en de door de werkgever te nemen maatregelen in het kader van de zorgplicht ex artikel 7:658 BW;
- Bewijslast en omkering;
- Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband;
- Doorbreking causaal verband;
- Burn out, RSI en overige beroepsziekten.

Middag:

- Afgrenzingsperikelen artikel 7:658 BW en artikel 7:611 BW;
- Zorgplicht werkgever ex artikel 7:611 BW;
- Grensgevallen;
- Verzekeringsplicht en gevolg voor aansprakelijkheid ex artikel 7:611 BW;
- Grenzen van aansprakelijkheid ex artikel 7:611 BW en ander regime van aansprakelijkheid en de daarmee samenhangende bewijspositie.

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk.

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.