Deze cursus is op MBO+/HBO niveau

Werknemersverzekeringen: introductie *

8,0 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

Deze cursus is op MBO+/HBO niveau

Ook interessant voor:
HBO-Jurist, Juridisch secretaresses en ondersteuners, Klantmanagers, Uitvoerend medewerker sociale zekerheid, Medewerker uitkeren, Beslisser uitkeren, Medewerker Loonadministratie/P&O
Prijs: € 645,-
(excl. btw)
  • In 2 dagen een gedegen basiskennis van ziektewet, werkloosheidswet en arbeidsgeschiktheidsregelingen.
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
Omschrijving

Omschrijving

In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel kennen we diverse werknemersverzekeringen. Voor een goed begrip van deze verschillende verzekeringen is kennis en overzicht van het totaal noodzakelijk. Bent u werkzaam in de sociale zekerheid dan is kennis van het stelsel van werknemersverzekeringen en van de afzonderlijke werknemersverzekeringen wenselijk danwel noodzakelijk voor de uitoefening van de functie. Deze cursus biedt u een overzicht van de regelingen en voorschriften van de werknemersverzekeringen op basisniveau.
De cursus maakt u wegwijs in de wirwar van werknemersverzekeringen. U leert de samenhang tussen de verschillende werknemersverzekeringen en wat juist specifiek is voor iedere verzekering. U verwerft de benodigde basiskennis om een casus zelfstandig te beoordelen.

Na afloop van deze module kunt u op hoofdlijnen aangeven wat de WIA, WAO, Wajong, ZW, WW en aanverwante wetgeving voor rechten geven en kunt u tevens de verzekering voor de werknemersverzekeringen globaal beoordelen. Daarnaast bent u onder andere op de hoogte van de algemene voorwaarden van het recht op ziekengeld, kunt u recht, hoogte en duur berekenen van een WW-uitkering en weet u wanneer sprake is van werkloosheid.Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die op hoofdlijnen geïnformeerd willen worden over de werknemersverzekeringen en die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn in de sociale zekerheid, zoals medewerkers van UWV, SVB en binnen gemeenten. Daarnaast biedt de cursus een basisniveau voor medewerkers werkzaam op een p&o afdeling, medewerkers van de loonadministratie en medewerkers van re-integratiebedrijven.

Programma

Programma

De volgende onderwerpen komen, onder andere, aan de orde:
•Diverse begrippen nader uitgelegd
•Recht op uitkering en specifieke voorwaarden volgens de WIA, WAO en Wajong
•Algemene voorwaarden en rechten van de Ziektewet (ZW)
•Het begrip werkloosheid en de Werkloosheidswet (WW)
•Arbeidsongeschiktheid en de Wet verbetering poortwachter (Wvp)
•Verlof volgens de Wet arbeid en zorg (Wazo)
•Toeslagenwet (TW)
•Verzekeringsplicht werknemersverzekeringen

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.