Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Wet ruimtelijke ordening in de praktijk
-

Wet ruimtelijke ordening in de praktijk

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Informatie Wet ruimtelijke ordening in de praktijk De cursus Wet Ruimtelijke ordening in de praktijk is bedoeld als een juridische maar vooral ook praktische oriëntatie op het gebied van de ruimtelijke ordening, aan de hand van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening die op 1 juli 2008 in werking is getreden. Tijdens de cursus komen veel praktijkvoorbeelden aan de orde. De drie hoofdthema's zijn handhaving, vergunningverlening en planologisch beleid.
De cursus is bedoeld voor beleidsmedewerker bij een gemeente, waterschap, corporatie, bouwbedrijf, adviesbureau of projectontwikkelaar en die (binnenkort) werken op het beleidsterrein van de Ruimtelijke Ordening.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de (nieuwe, 2008) Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening en de bijbehorende Invoeringswet. De cursist weet met name van het bestemmingsplan welke eisen worden gesteld aan vorm, inhoud en procedures. Hij of zij heeft een duidelijk beeld van de werkprocessen in de dagelijkse praktijk.

Overige informatie

Deze training is er alleen als in-company uitvoering
Programma Wet ruimtelijke ordening in de praktijk De drie hoofdthema’s zijn handhaving, vergunningverlening en planologisch beleid.

Onderwerpen:

Inleiding: aanleiding en doelstellingen nieuwe wet

De gemeentelijke ruimtelijke ordening, rechtsfiguren inhoudelijk besproken:
- bestemmingsplan
- projectbesluit
- beheersverordening
- structuurvisie

De gemeentelijke ruimtelijke ordening, procedures:
- bestemmingsplanprocedure
- projectbesluitprocedure
- betekenis van het voorbereidingsbesluit

Bovengemeentelijke ruimtelijke ordening:
- inpassingsplannen
- projectbesluiten
- algemene regels
- ‘pro-actieve’ aanwijzingen
- structuurvisies
- coördinatieregelingen

De gemeentelijke ruimtelijke ordening, financiële instrumenten:
- planschade
- grondexploitatie
- overeenkomsten inzake gebiedsontwikkeling in relatie met de Wro

De gemeentelijke ruimtelijke ordening, procedures vergunningverlening:

- ontheffingen van het bestemmingsplan
- ontheffingen en de bouwvergunning
- de aanlegvergunning
- coördinatieregeling

Handhaving en toezicht

- het wettelijk gebruiksverbod
- handhaving en het overgangsrecht in bestemmingsplannen
- het intrekken van besluiten op grond van de Wro
- de vorderingsbevoegdheid
- de aanwijzing van toezichthouders

Het Overgangsrecht van WRO naar Wro

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00