Een ingrijpende wetswijziging gericht op bevordering van effectieve en definitieve geschilbesllechting

Wet aanpassing bestuursprocesrecht ** a

8,6 Cursisten beoordeling
Ook interessant voor:
Advocaat, Bedrijfsjurist, Jurist overig, (semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 495,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
5
Omschrijving

Omschrijving

De Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Wab)
Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht in werking getreden (Staatsblad 2012, 682). Met een aantal ingrijpende wijzigingen beoogt de wetgever een effectieve en definitieve geschilbeslechting in het bestuursproces te bevorderen. Verder zijn er wijzigingen die gericht zijn op verbetering van de rechtseenheid (‘grote kamer’). Een gerenommeerd docent zal met u op interactieve wijze de inhoud van deze ingrijpende wetswijziging met u doornemen.

Leerdoelen

Overige informatie

Programma

Programma

- verbetering van de regels over het meenemen van nieuwe of gewijzigde besluiten in een lopende bezwaar- of beroepsprocedure;
- verruiming van de mogelijkheden om gebreken in een besluit te passeren als daardoor geen belanghebbenden zijn benadeeld;
- aanpassing van de regeling van het horen in bezwaar en administratief beroep en in het klachtrecht;
- instelling van een zogenaamde "grote kamer" voor belangrijke richtinggevende uitspraken in hoogste instantie;
- invoering van de mogelijkheid tot het nemen van onafhankelijke conclusies in belangrijke zaken door de hoogste bestuursrechters;
- invoering van een relativiteitsvereiste (rechtstreeks belang bij aanvechten besluit)
- verruiming van de mogelijkheid tot het enkelvoudig afdoen van het hoger beroep;
- invoering van de mogelijkheid tot het instellen van incidenteel hoger beroep;
- invoering van de "judiciele lus";
- afschaffing van het mandaat verbod in hoger beroep.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.