De Wet Wapens en Munitie is zowel voor de bestuursrechtelijke als voor de strafrechtelijke praktijk interessant!

Wet Wapens en Munitie *

7,6 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

De Wet Wapens en Munitie is zowel voor de bestuursrechtelijke als voor de strafrechtelijke praktijk interessant!

Ook interessant voor:
Advocaat, Advocaat-stagiaire, Jurist overig, (semi) Overheidsjurist
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 510,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Omschrijving

Zowel de strafrechtadvocaat als de bestuursrechtjurist kan vroeg of laat in zijn/haar dagelijkse praktijk te maken krijgen met De Wet Wapens en Munitie. Zo krijgen sportschutters en jagers te maken met weigeringen vergunning te verlenen, strengere controles en vergunningvoorwaarden en intrekkingen van vergunningen. Daarnaast wordt ook vaak strafrechtelijk opgetreden tegen illegaal wapenbezit. Incidenten zoals de schietpartij in Alphen aan den Rijn en bekende Nederlanders die met wapens zijn aangehouden hebben het onderwerp in het middelpunt van de politieke en maatschappelijke belangstelling geplaatst.
Kortom: de Wet Wapens en Munitie is een actuele wet die zowel een bestuursrechtelijke als een strafrechtelijke component heeft. Beide onderdelen -die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden- zijn verwerkt in deze nieuwe praktijkgerichte OSR cursus die gegeven wordt door twee docenten die beiden expert zijn op het gebied van de Wet Wapens en Munitie.

Leerdoelen

Overige informatie

Programma

Programma

Ochtend (bestuursrecht)
Het wettelijk kader van de Wet wapens en munitie (WWM)
De bestuursorganen en hun taken
De belanghebbenden/doelgroepen
De vergunningtypen en verlening, wijziging, intrekking
Toezicht en handhaving

Middag (strafrecht)
Wettelijk kader (strafrechtelijk)
Definities
Categorie-indeling
Reglement Wet wapens en munitie
Strafbepalingen
Bevoegdheden en preventief fouilleren
Vermenging van controlebevoegdheden en opsporingsbevoegdheden
CIE informatie
WWM en voorlopige hechtenis
Invloed van terrorismebestrijding
Jurisprudentie
Strafmaatrichtlijnen
Vragen cursisten

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.