Over beoordeling, vangnetters, Amber situaties, no-risk polis, procesbelang, loon- en verhaalssancties

WIA in de praktijk: de verdieping ** a

8,6 Cursisten beoordeling
Data:
16 mei 2017 (toon tijden)
Ook gegeven op:
Locatie:
Utrecht
Docent:
Doelgroepen:
Advocaat, Rechtsbijstandjurist
Ook interessant voor:
Vakbondsjurist, Medewerker Loonadministratie/P&O
Aantal punten:
NOvA 6 J (PO)
Prijs: € 490,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
6
Omschrijving

Omschrijving

Met deze cursus verwerft u zeer praktische kennis van de WAO en de in 2004 ingevoerde WIA. Deze kennis kan u van pas komen bij een kwalitatief goede advisering in ontslagzaken, maar ook in andere arbeidsrechtelijke kwesties.

De cursus behandelt de stand van zaken in de 'WIA praktijk', mede aan de hand van ontwikkelingen in de jurisprudentie, ruim10 jaar na invoering van de Wet WIA. In deze cursus wordt verdiepend ingegaan op de inkomenssituaties van de WIA- gerechtigden die weer aan het werk gaan en vervolgens ziek of werkloos worden. Hierbij wordt uiteraard ook aandacht besteed aan de arbeidsrechtelijke aspecten en de (on) mogelijkheden van het gebruik van de no- risk polis.
Ook komt de rol van werkgevers en eigenrisicodragers WGA in WIA-zaken aan de orde, waarbij onder meer gekeken wordt naar mogelijke sancties die kunnen worden opgelegd aan een werkgever.

De cursus sluit aan op het niveau van deelnemers die een redelijke basale kennis hebben van een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling. De cursus is ook geschikt voor arbeidsrecht juristen die te maken hebben met zieke werknemers en naderend ontslag.

Programma

Programma

- Uitkeringsstromen in de Wet WIA.
- Aandachtspunten bij de beoordeling van de mate arbeidsongeschiktheid.
- Stand van zaken in de jurisprudentie t.a.v. volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.
- Toe- of afname van arbeidsongeschiktheid, de Amber- situaties belicht.
- De mogelijkheden van de no-riskpolis.
- Problematiek van het procesbelang in WIA-zaken.
- De rol van werkgevers en eigenrisicodragers WGA in WIA-zaken, waarbij eveneens aandacht wordt besteed aan mogelijke sancties die worden opgelegd aan een werkgever.

Docenten

Docenten

Arie Wit
Juridisch adviseur en opleider op gebied sociale zekerheid werkzaam bij 'De Geinbrug' in Amsterdam

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.