Over nieuw Dagloonbesluit werknemersverzekeringen van 1 juni 2013

Workshop Berekenen van daglonen *

8,0 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

Over nieuw Dagloonbesluit werknemersverzekeringen van 1 juni 2013

Doelgroepen:
Advocaat, Advocaat-stagiaire
Ook interessant voor:
Bedrijfsjurist, Fiscalist, Jurist overig, (semi) Overheidsjurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist, Vakbondsjurist
Aantal punten:
NOvA 3 J (PO)
Prijs: € 290,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze workshop met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
3
Omschrijving

Omschrijving

Met ingang van 1 juni 2013 was het ineens zover! Het Besluit daglonen werknemersverzekeringen werd vervangen door het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. De wetgever had het reeds lang tevoren aangekondigd, echter publicatie van het nieuwe Dagloonbesluit vond plaats op 22 mei j.l. waarbij de inwerkingtreding is vastgesteld op 1 juni 2013.

Het nieuwe Dagloonbesluit werknemersverzekeringen verschilt in een groot aantal opzichten van het oude Besluit daglonen.
Het dagloon WW en ZW wordt in hoofdstuk 2 op een nieuwe manier vastgesteld en berekend en niet altijd ten gunste van de werknemer.
Zo is het refertejaar een referteperiode geworden, speelt 70% ziekengeld een negatieve rol bij de loonvaststelling en worden uitzendwerknemers apart behandeld.
De dagloonvaststelling Wet WIA blijft grotendeels bij het oude, zij het dat de wijze van berekening fors is aangepakt door de regelgever.

Leerdoelen

De (middag) workshop Berekenen van daglonen richt zich op de geheel vernieuwde dagloonregels voor werknemersverzekeringen per 1 juni 2013. De workshop heeft tot doel u inzicht te verschaffen in de nieuwe dagloonsystematiek en de berekening van een individueel dagloon. Er worden in deze workshop een aantal casus aan u voorgelegd waarmee u zelf aan de slag gaat.

Overige informatie

Programma

Programma

Het nieuwe Dagloonbesluit werknemersverzekeringen verschilt in een groot aantal opzichten van het oude Besluit daglonen.
Het dagloon WW en ZW wordt in hoofdstuk 2 op een nieuwe manier vastgesteld en berekend en niet altijd ten gunste van de werknemer.
Zo is het refertejaar een referteperiode geworden, speelt 70% ziekengeld een negatieve rol bij de loonvaststelling en worden uitzendwerknemers apart behandeld.
De dagloonvaststelling Wet WIA blijft grotendeels bij het oude, zij het dat de wijze van berekening fors is aangepakt door de regelgever.

Tijdens de workshop Daglonen wordt de nieuwe dagloonvaststelling voor u ontleed en kunt u aan de hand van eenvoudige casus tussentijds vaststellen of u de essentie heeft begrepen. Uiteraard vindt tijdens deze cursus een vergelijking plaats tussen het oude en het nieuwe recht, is er aandacht voor annexe bepalingen in de Wet WIA en het overgangsrecht.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.