Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
WWZ verklaard en verdiept; inclusief Sociaal Zekerheidsrecht (module 1,2 en 3) ** a
-

WWZ verklaard en verdiept; inclusief Sociaal Zekerheidsrecht (module 1,2 en 3) ** a

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 14 J (PO)

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
14
Informatie WWZ verklaard en verdiept; inclusief Sociaal Zekerheidsrecht (module 1,2 en 3) Samenvatting
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft veel wijzigingen binnen het arbeids- en ontslagrecht met zich mee gebracht en daardoor grote gevolgen voor iedere arbeidsrechtjurist of HR-professional. Het is daarom zaak om kennis van deze materie in te zetten bij het veranderen in aanpak van en bij strategische keuzes in de arbeidsrecht praktijk. Hoe richt je arbeidscontracten in, waarop moet je bedacht zijn in mogelijke ontslagprocedures, wat is jouw strategie en wat zijn de mogelijke uitkomsten van procedures?

Type
Deze leergang bestaat uitsluitend uit face-to-face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Na afloop van deze driedaagse leergang:
- weet je in hoeverre het ontslagrecht sinds de WWZ is veranderd;
- ben je in staat je cliënt snel en adequaat te adviseren;
- weet je welke gevolgen de WWZ heeft voor het Sociaal Zekerheidsrecht;
- kan je de opgedane kennis direct toepassen in de praktijk.

Overig
Deze cursus is door de NOvA en het MfN erkend als PE-cursus en levert je 14 P) of MfN PE-punten op. Deze modules zijn ook los te volgen, voor de tweedaagse variant.
Programma WWZ verklaard en verdiept; inclusief Sociaal Zekerheidsrecht (module 1,2 en 3) Inhoud
Dag 1
Op dag 1 komen de tien grootste gevolgen van de invoering van de WWZ aan bod: opheffing dualiteit, handhaving preventiviteit, invoering hoger beroep inclusief cassatie, deformalisering procedure, aanpak bijzondere bedingen, minder hoge vergoedingen, vergoedingen ook voor flexibele contracten, grotere rol sociale partners, grotere rol overheid en versobering WW. Het onderwijsprogramma sluit aan bij de systematiek van de wet.

Dag 2
Op dag 2 komen in de ochtend de processuele aspecten van de WWZ aan de orde. In de middag volgt behandeling van uitvoerige casuïstiek. Er is veel gelegenheid om te discussiëren en om vragen te stellen. De bedoeling is om de WWZ op deze manier verdiepend te behandelen. Bovendien wordt aldus verder onderzocht waar, en waar niet, bestaande jurisprudentie relevant blijft.

Dag 3
Deze dag staat in het teken van de wijzigingen in het Sociaal Zekerheidsrecht sinds de invoering van de WWZ.

Werkwijze
Deze leergang sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je wordt daarbij ondersteund door onze topdocenten. Boegbeelden van de juridische praktijk; die weten wat er speelt en met aanstekelijk enthousiasme doceren.

Afronding
Na afloop van deze leergang ontvang je een certificaat.

Voorafgaand ontvang je materiaal.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00