Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
WWZ verklaard (module 1) ** a
-

WWZ verklaard (module 1) ** a

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 5 J (PO)

informeer mij
  • Actuele jurisprudentie over het nieuwe ontslagrecht
5
5
Informatie WWZ verklaard (module 1) Samenvatting
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft veel wijzigingen binnen het arbeids- en ontslagrecht met zich mee gebracht en daardoor grote gevolgen voor iedere arbeidsrechtjurist of HR-professional. Het is daarom zaak om kennis van deze materie in te zetten bij het veranderen in aanpak van en bij strategische keuzes in de arbeidsrecht praktijk. Hoe richt je arbeidscontracten in, waarop moet je bedacht zijn in mogelijke ontslagprocedures, wat is je strategie en wat zijn de mogelijke uitkomsten van procedures?


Type
Deze cursus bestaat uitsluitend uit face to face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Na afloop van deze tweedaagse cursus:
- weet je in hoeverre het ontslagrecht sinds de WWZ is veranderd;
- ben je in staat je cliënt snel en adequaat te adviseren;
- kan je de opgedane kennis direct toepassen in de praktijk.

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus en levert je 5 PE-punten op. De driedaagse variant WWZ verklaard en verdiept; inclusief Sociaal Zekerheidsrecht (module 1,2 en 3) van deze cursus zal ook de wijzigingen in het Sociaal Zekerheidsrecht behandelen sinds de invoering van de WWZ.
Programma WWZ verklaard (module 1) Inhoud
Dag 1
Op dag 1 komen de tien grootste gevolgen van de invoering van de WWZ aan bod: opheffing dualiteit, handhaving preventiviteit, invoering hoger beroep inclusief cassatie, deformalisering procedure, aanpak bijzondere bedingen, minder hoge vergoedingen, vergoedingen ook voor flexibele contracten, grotere rol sociale partners, grotere rol overheid en versobering WW. Het onderwijsprogramma sluit aan bij de systematiek van de wet.
Dag 2
Op dag 2 komen in de ochtend de processuele aspecten van de WWZ aan de orde. In de middag volgt behandeling van uitvoerige casuistiek. Er is veel gelegenheid om te discussiëren en om vragen te stellen. De bedoeling is om de WWZ op deze manier verdiepend te behandelen. Bovendien wordt aldus verder onderzocht waar, en waar niet, bestaande jurisprudentie relevant blijft.

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je wordt daarbij ondersteund door onze topdocenten. Boegbeelden van de juridische praktijk; die weten wat er speelt en met aanstekelijk enthousiasme doceren. Deze cursus behandelt alle aspecten van de WWZ, zowel materieelrechtelijk als procesrechtelijk, en mondt uit in een verdiepend dagdeel aan de hand van behandeling van casusposities. Bij het doornemen van deze casus zal duidelijk worden waar lastige vragen opdoemen en waar dilemma's zich aandienen. Door diepgaande bespreking van deze casusposities vergroot je jouw inzicht in de nieuwe regelgeving.

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat.

Vooraf ontvang je studiemateriaal dat je voorbereidt op de cursus.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00