Nieuw ontslagrecht: systematiek, strategische keuzes en verdiepend dagdeel middels behandeling van casusposities

WWZ verklaard en verdiept (module 1 en 2) ** a

9,0 Cursisten beoordeling
Locatie:
Utrecht
Doelgroepen:
Bedrijfsjurist, Advocaat
Ook interessant voor:
Advocaat-stagiaire, Jurist overig, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist, Vakbondsjurist, Medewerker Loonadministratie/P&O
Aantal punten:
NOvA 10 J (PO)
Extra info:
De tijdinvestering (bijeenkomst en zelfstudie) is 10 uur
Prijs: € 865,-
(excl. btw)
  • Behandeling actuele jurisprudentie
  • Mogelijkheid vooraf vragen in te sturen
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
10
10
Omschrijving

Samenvatting
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft veel wijzigingen binnen het arbeids- en ontslagrecht met zich mee gebracht en daardoor grote gevolgen voor iedere arbeidsrechtjurist of HR-professional. Het is daarom zaak om kennis van deze materie in te zetten bij het veranderen in aanpak van en bij strategische keuzes in de arbeidsrecht praktijk. Hoe richt u arbeidscontracten in, waarop moet u bedacht zijn in mogelijke ontslagprocedures, wat is uw strategie en wat zijn de mogelijke uitkomsten van procedures?

Deze cursus behandelt alle aspecten van de WWZ, zowel materieelrechtelijk als procesrechtelijk, en mondt uit in een verdiepend dagdeel aan de hand van behandeling van casusposities. Bij het doornemen van deze casus zal duidelijk worden waar lastige vragen opdoemen en waar dilemma's zich aandienen. Door diepgaande bespreking van deze casusposities vergroot u uw inzicht in de nieuwe regelgeving.

Type
Deze cursus bestaat uitsluitend uit een face to face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Na afloop van deze tweedaagse cursus:
- weet je in hoeverre het ontslagrecht sinds de WWZ is veranderd;
- ben je in staat je cliënt snel en adequaat te adviseren;
- kan je de opgedane kennis direct toepassen in de praktijk.

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus en levert je 10 PO- punten op.

Programma

Dag 1

Op dag 1 komen de tien grootste gevolgen van de invoering van de WWZ aan bod: opheffing dualiteit, handhaving preventiviteit, invoering hoger beroep inclusief cassatie, deformalisering procedure, aanpak bijzondere bedingen, minder hoge vergoedingen, vergoedingen ook voor flexibele contracten, grotere rol sociale partners, grotere rol overheid en versobering WW. Het onderwijsprogramma sluit aan bij de systematiek van de wet.

Ochtend (dagdeel 1)

- Artikelen 628, 652, 653: loondoorbetalingsverplichting, proeftijd en concurrentiebeding;
- Artikelen 667, 667a, 668, 668a: bepaalde tijd, ketenregeling, aanzegging;
- Artikelen 669, 671, 671a, 672: opzegging, redelijke grond, algemeen opzegverbod, toestemming UWV, opzegtermijnen;
- Artikelen 670, 670a: bijzondere opzegverboden;
- Artikel 670b: beëindigingsovereenkomst.

Middag (dagdeel 2)

- Artikel 671b en 671c: ontbinding door de kantonrechter;
- Artikel 673, 673a t/m d: transitievergoeding overgangsregeling, afwijking bij CAO, faillissement;
- Artikel 677, 678, 679, 680a: onverwijlde opzegging, dringende reden, matiging loonvordering;
- Artikel 681: vernietiging opzegging, toekenning vergoeding;
- Artikel 682: herstel dienstverband;
- Artikel 683: hoger beroep en cassatie;
- Artikel 686a: wettelijke procedurevoorschriften.

Dag 2

Op dag 2 komen in de ochtend de processuele aspecten van de WWZ aan de orde. In de middag volgt behandeling van uitvoerige casuistiek. Er is veel gelegenheid om te discussiëren en om vragen te stellen. De bedoeling is om de WWZ op deze manier verdiepend te behandelen. Bovendien wordt aldus verder onderzocht waar, en waar niet, bestaande jurisprudentie relevant blijft.

Ochtend (dagdeel 3)

- Overgangsrecht;
- Bevoegdheid, ontvankelijkheid, formele eisen;
- Vervaltermijnen;
- Verzoekschriftprocedure;
- Bewijsregels;
- Behandeling verzoek;
- Hoger beroep.

Middag (dagdeel 4)

- Complicaties en praktische toepassing WWZ;
- Ministeriele regelingen;
- Overgangsrecht;
- Casuïstiek.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.

Gerelateerde cursussen

Flexibele arbeidsverhoudingen***
7,9
NOvA 5 J (PO)
€ 549,-
21-11-2018
Verdiepingscursus arbeidsrecht: procederen in ontslagzaken**a
8,4
NOvA 5 J (PO)
€ 565,-
25-05-2018
Werken met zzp'ers: de juridische en fiscale consequenties in de praktijk**a
6,8
NOvA 5 J (PO)
€ 490,-
28-06-2018