Wat elke vreemdelingenpiketadvocaat over penitentiair recht dient te weten.

Zomerschool Het regime van de vreemdelingenbewaring **

8,6 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

Wat elke vreemdelingenpiketadvocaat over penitentiair recht dient te weten.

Ook interessant voor:
Advocaat, (semi) Overheidsjurist, Rechterlijke macht
Aantal punten:
NOvA 4 J (PO)
Prijs: € 485,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
4
Omschrijving

Omschrijving

Procedures bij de voorzieningenrechter en bij de vreemdelingenkamers hebben aangetoond dat een beroep op het regime en regime omstandigheden kans van slagen heeft en kan leiden tot opheffing bewaring, overplaatsing, maximering van de verblijfsduur onder een bepaald regime. Ook wordt in toenemende mate ook door gedetineerde vreemdelingen met succes gebruik gemaakt van de klacht- en beroepsmogelijkheden bij de RSJ en de Nationale Ombudsman.
Van belang is ook dat er in toenemende mate argumenten tegen de wijze van tenuitvoerlegging in Nederland te ontlenen zijn aan bekende bronnen van internationaal geldend of wordend recht zoals: de European Prison Rules, de CPT Standards, de Guidelines van het Comité van Ministers van de Raad van Europa. Die zijn helaas nog bij weinig advocaten bekend.
Ditzelfde geldt voor de minimumregels die binnen de EU ontwikkeld zijn en worden.
Juist op het punt van de vier centrale beginselen: habeas-corpus, ultimum remedium, minimale beperkingen, resocialisatie/reïntegratie voldoet de Nederlandse regelgeving en praktijk niet meer aan de internationale normen. Ook al worden deze normen vaak nog als ’Soft Law’ getypeerd, langs de weg van de CPT, het Europese Hof, de VN Mensenrechtencommissaris en de Raad van Europa wordt de betekenis van deze normen ook voor de rechtspraktijk geleidelijk aan groter.

Leerdoelen

U bent op de hoogte van de regels die specifiek gelden voor het regime in de detentiecentra voor vreemdelingen en kunt u uw cliënt ook helpen aan de hand van de mogelijkheden die het penitentiaire recht biedt.

Overige informatie

Kennisoverdracht met ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.

Ook door het volgen van deze cursus kunt u uw inschrijving voor de vreemdelingenpiket geldig houden.
Geschikt voor advocaten met, bij voorkeur, ten minste twee jaar ervaring in de vreemdelingenpiket

Programma

Programma

Aan bod komen de vragen:
- welke internationale normen en rechtspraak/rapportages kunnen worden ingezet in gedingen over de rechtspositie en het regime
- welke onderdelen van de huidige regimes zijn voor betwisting vatbaar;
- welke zijn de instanties, bij welke met kans op succes regimeskwesties en kwesties die de rechtspositie van de in bewaring gestelde vreemdeling raken, kunnen worden aangekaart;
- is er nog onderscheid te maken tussen categorieën in bewaringgestelden, bijv. vrouwen, kinderen, volwassenen. .

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.