Zomerschool Planschade en nadeelcompensatie in het omgevingsrecht **

7,6 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

Aantal punten:
NOvA 4 J (PO)
Prijs: € 485,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
4
Omschrijving

Omschrijving

Het planschade- en nadeelcompensatierecht blijft in ontwikkeling. Dat geldt bijvoorbeeld voor de invulling die de Afdeling bestuursrechtspraak geeft aan begrippen als voorzienbaarheid en normaal maatschappelijk risico. Ook de planschaderegeling uit de Wro is geen rustig bezit. Zo is per 25 april 2013 het kernartikel 6.1 Wro nog gewijzigd. Op 15 februari jl. is bovendien de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wet zal gedeeltelijk al per 1 juli 2013 in werking treden.
Leerdoelen

In de cursus wordt ingegaan op de recente en op handen zijnde wetswijzigingen en wordt een ‘up-to-date’ overzicht gegeven van de jurisprudentie op het gebied van planschade en nadeelcompensatie.

Overige informatie

Programma

Programma

In de cursus wordt ingegaan op de recente en op handen zijnde wetswijzigingen en wordt een ‘up-to-date’ overzicht gegeven van de jurisprudentie op het gebied van planschade en nadeelcompensatie.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.