Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Cursus optreden in arbeidsongeschiktheidsprocedures *
-

Cursus optreden in arbeidsongeschiktheidsprocedures *

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 10 J (PO)

informeer mij

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Ontwikkeld in samenwerking met de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ advocaten).
10
Informatie Cursus optreden in arbeidsongeschiktheidsprocedures Praktische juridische en niet-juridische kennis van arbeidsongeschiktheid
Als advocaat of jurist in arbeidsongeschiktheidszaken moet je juridische kennis uiteraard up-to-date zijn. Maar ook heb je inzicht nodig in niet-juridische afwegingen, van zowel arbeidskundige als medische aard. Want al deze aspecten kunnen we uitkomst van de procedure beïnvloeden. Met deze basiscursus ben je helemaal op de hoogte van al deze factoren binnen jouw werk. En werk je optimaal aan je ontwikkeling als jurist.

In deze cursus behandelen we, naast actuele juridische kennis, verschillende niet-juridische aspecten. In een arbeidsongeschiktheidszaak zijn verschillende specialisten betrokken: van arbo-arts, tot verzekeringsgeneeskundige en arbeidskundige. Wat doe je als deze deskundigen elkaar tegenspreken? Met deze tweedaagse cursus heb je inzicht in álle aspecten van de arbeidsongeschiktheidsprocedure.

De cursus is een basiscursus en behandelt de belangrijkste elementen in een arbeidsongeschiktheidszaak. Wel is basiskennis nodig van het stelsel van sociaal zekerheidsrecht, bijvoorbeeld opgedaan tijdens de Basiscursus Sociaal Zekerheidsrecht. In die zin is deze cursus een voortgezette basiscursus.

Cursusvorm
Dit is een tweedaagse cursus en bestaat uit twee bijeenkomsten.

Docenten
Deze cursus wordt gegeven door Peter Hanenberg
Onze topdocenten uit de juridische praktijk weten uitstekend wat er speelt in arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- heb je inzicht in de praktijk, aan de hand van een casus;
- heb je de problematiek rond WAO-zaken onderzocht;
- kun je omgaan met betrokkenen van andere disciplines;
- heb je geoefend in het opstellen van bezwaar- en beroepschriften;
- kun je ingewikkelde arbeidsongeschiktheidsprocedures, waarbij meer disciplines betrokken zijn, in goede banen leiden;
- kun je nog betere bezwaar- en beroepschriften opstellen.

Na afronding ontvang je:
- 10 J PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een certificaat.

Wat cursisten zeggen over deze cursus:

‘’Eerste cursusdag was gezien de eigen voorkennis niet heel toevoegend qua eigen kennis, maar de tweede dag was zeker zinvol met meer interactie tussen de cursusleider en de deelnemers, en omdat er ook diverse praktijksituaties werden besproken. Leuk ook om met verschillende disciplines daar te zitten en ervaringen te kunnen delen, het was daardoor dynamischer omdat er ook verschillende belangen meespelen van werknemers, werkgevers en verzekeraars.’’
Programma Cursus optreden in arbeidsongeschiktheidsprocedures Inhoud
Onderstaand het programma in grote lijnen. Uiterlijk een week voor de cursusdatum ontvang je een uitgebreid programma, inclusief tijden.

- Arbeidsongeschiktheidsregelingen, re-integratiebeleid; procesdossier: eerste fase
- Ontwikkeling arbeidsongeschiktheidsregelingen, relatie met re-integratiebeleid, toepasselijke arbeidsongeschiktheidsregimes en beoordelingssystematiek
- Start behandeling procesdossier: aanpak en eerste beoordeling bezwaarmogelijkheden
- Verzekeringsgeneeskundige beoordeling, mede aan de hand van het procesdossier
- Einde wachttijd
- Arbeidsongeschiktheidscriterium WAO/WIA, eisen gesteld aan verzekeringsgeneeskundige beoordeling, vaststellen beperkingen, FML en vaststellen bijzondere belastbaarheid, opbouw medische bezwaar-en beroepsprocedure, procesdossier: onderbouwen van een medische bezwaarprocedure, opvragen informatie, deskundigenrapportage, Arbeidskundige beoordeling mede aan de hand van het procesdossier, vaststelling maatman en maatmanloon
- Kwalitatieve en kwantitatieve eisen aan functieduiding (inclusief incalculeren basale kennis en ervaringsniveau)
- Jurisprudentie CRvB over toelaatbaarheid en inzichtelijkheid van CBBS-systeem
- Procesdossier: Geschiktheid gezien aan de hand van beoordeling maatman en resterende verdiencapaciteit
- De uitkering, samenloop van inkomen met uitkering, uitkeringsregime WGA, re-integratieverplichtingen als voorwaarde voor uitkering, hernieuwde arbeidsongeschiktheid, procesdossier: afronding

Werkwijze
Deze basiscursus sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal
Vooraf ontvang je van ons studiemateriaal met casuïstiek, voorbereidingsopdrachten, aanvullende literatuur en jurisprudentie. Tijdens de basiscursus wordt gebruikgemaakt van een PowerPoint-presentatie.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00