Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Basisopleiding huurrecht * a Als basisopleiding (20 PO-punten) erkend door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR)
nu inschrijven
-

Basisopleiding huurrecht * a

Locatie

Postillion Bunnik

Tijden

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 20 PO J
7,4 Cursisten beoordeling
7,4 Cursisten beoordeling

€ 2.250,- (excl. btw)

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Volledige basis van het huurrecht in 4 dagen
  • Erkend door de Raad voor Rechtsbijstand (voor specialisatie)
20
Informatie Om huurders of verhuurders bij te staan of te adviseren in huurrechtelijke kwesties heb je een goede basis nodig van het huurrecht. Onze basisopleiding huurrecht biedt deze. Gedurende deze opleiding komen alle elementaire onderdelen van het huurrecht met betrekking tot woonruimten en bedrijfsruimten aan bod. Begrip ‘huur’, de verplichtingen van huurders en verhuurders en de gebrekenregeling worden uitvoerig besproken en toegelicht. Daarnaast gaan we in op de belangrijkste thema’s rondom de huur van woonruimten en van bedrijfsruimten en ook het huurprijzenrecht van woonruimten komt intensief aan bod. De opleiding wordt afgesloten met het technische onderdeel huurprijzenrecht woonruimte en de praktijkmiddag waarin specifieke casuïstiek binnen het woonruimterecht wordt behandeld.

Huurrecht is en blijft in beweging
Nieuwe en gewijzigde wetgeving zorgen ervoor dat kennis binnen het huurrecht snel veroudert. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 die in 2016 in werking is getreden. Of de recente uitspraak van de Raad van State over het verbod van airbnb in Amsterdam. Actuele maar vooral ook praktijkgerichte kennis van het huurrecht is en blijft daarom onmisbaar.

Doelgroep
Deze basisopleiding is ontwikkeld voor advocaten die – al dan niet op toevoegingsbasis - cliënten gaan bijstaan bij huurrechtkwesties. Verder is deze basisopleiding relevant voor iedere (juridisch) professional die in zijn of haar praktijk intensief werkzaam is, of gaat worden, op het gebied van het huurrecht: juridisch adviseurs en (juridisch) professionals uit bedrijfsleven (corporaties, vastgoedbeleggers e.a.), overheid en zorg, rechtsbijstandsjuristen, rechtshulpverleners, maar bijvoorbeeld ook mediators.

Erkend door Raad voor Rechtsbijstand (RvR) voor specialisatie huurrecht
Wil je als advocaat op toevoegingsbasis cliënten bijstaan in huurkwesties? Dan stelt de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) vanaf 2020 de eis dat je voldoet aan de door haar gestelde specialisatie eisen. Een van deze verplichtingen is dat je een basisopleiding van tenminste 20 PO-punten voltooit. Onze basisopleiding huurrecht heeft deze erkenning als alle vier de modules worden gevolgd en afgerond. Voor meer informatie over de eisen van de RvR en de specialisatie huurrecht klik hier.

Cursusvorm
Deze basisopleiding bestaat uit vier modules van elk één dag:
- Module 1: Huurrecht algemeen;
- Module 2: Huurrecht woonruimte;
- Module 3: Huurrecht bedrijfsruimte;
- Module 4: Huurprijzenrecht woonruimte en praktijkmiddag thema’s woonruimterecht.
Tijdens de lesdag volg je klassikaal onderwijs in Utrecht en werk je met praktijkgerichte casuïstiek en voorbeelden.

Het is mogelijk om deze modules in een andere combinatie te volgen. Wij hebben naast de basisopleiding huurrecht ook nog:
- Basiscursus huurrecht woon- en bedrijfsruimte (module 1, 2 en 3)
- Basiscursus huurrecht woonruimte (module 1, 2 en 4)
- Basiscursus huurrecht woonruimte (module 1 en 2)
- Basiscursus huurrecht bedrijfsruimte (module 1 en 3)
Neem voor meer informatie contact op met Leonore Poldervaart (leonore.poldervaart@osr.nl).

Alle opleidingen, cursussen en trainingen die voor 1 juli plaatsvinden, worden omgezet naar online lesdagen. Bekijk hier wat deelnemers van onze online lesdagen vinden!

Let op! Bij losse afname voldoe je niet aan de eisen van de Raad voor Rechtsbijstand

Onze docenten:
Deze opleiding wordt verzorgd door de volgende docenten:

- Oscar van Dalsum
- Ivette Mol l
- Jaap Dammingh
- Gert-Jan Wiekart
- Tomas Steenmetser
- Mark van Heeren
- Jeroen Groenewoud is advocaat en partner bij Hielkema & Co Advocaten. Jeroen is gespecialiseerd in het huurrecht en vastgoedrecht. Jeroen verzorgt cursussen op het gebied van diverse onderwerpen binnen het huurrecht, waaronder het huurprijzenrecht woonruimte.
Lees hier het interview met Oscar van Dalsum: ‘Huurecht is een lawyers paradise.’

Wat leer je?
Na afloop van module 1 kun je in concrete zaken:
- adviseren of en wanneer sprake is van huur;
- adviseren over de verplichtingen van de huurder en de verhuurder;
- adviseren over de gebrekenregeling;
- adviseren over de beëindiging van een huurovereenkomst en de opleververplichtingen;
- Uitleg geven over de procesrechtelijke aspecten binnen het huurrecht.

Na afloop van module 2 kun je in concrete zaken:
- adviseren over huur van tijdelijke aard;
- adviseren over de rechten en plichten van renovatie;
- adviseren over gemengde huurovereenkomsten waarbij woonruimte betrokken is;
- adviseren over de rechten van derden bij huur van woonruimten;
- adviseren over de rechten en plichten bij onderhuur

Na afloop van module 3 kun je in concrete zaken:
- adviseren of sprake is van de huur van 290-bedrijfsruimten;
- adviseren over de duur en de opzegging van de huur van bedrijfsruimten (290);
- adviseren over de beëindiging van de huur van overige bedrijfsruimten;
- een ROZ-overeenkomst beoordelen;
- adviseren over gemengde huurovereenkomsten waarbij bedrijfsruimte betrokken is;
- uitleggen hoe huurprijzen van bedrijfsruimten worden vastgesteld;
- adviseren over de rechten en plichten in het geval van in de plaats stelling

Na afloop van module 4 kun je in concrete zaken:
- adviseren over de vaststelling van huurprijzen van woonruimten;
- uitleggen wat de rollen en bevoegdheden van de Huurcommisie zijn;
- uitleggen en bepalen welke procedures je voert bij de Huurcommissie;
- adviseren over tijdelijke huurovereenkomsten;
- adviseren over de (on)mogelijkheden van de ontbinding van huurovereenkomsten met betrekking tot woonruimten;

Na afronding van de volledige opleiding ontvang je:
- advocaten 20 PO-punten (PO J NOvA);

Daarnaast ontvang je na afloop een bewijs van deelname.

Overige informatie
Het programma van de basisopleiding huurrecht is gebaseerd op de eindtermen en leerdoelstellingen van het groot keuzevak huurrecht uit de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Wij hebben deze opleiding zodanig doorontwikkeld dat het maximaal recht doet aan de dagelijkse arbeidsrechtpraktijk en breder toepasbaar dan uitsluitend in de advocatuur.
Programma
DatumBegintijdEindtijd
03-11-202110:0016:30
10-11-202110:0016:30
17-11-202110:0016:30
24-11-202110:0016:30
Programma
De vier modules van de Basisopleiding huurrecht zijn:

Module 1: Huurrecht algemeen
In de eerste module staat het algemene deel van het huurrecht centraal. Nadat je deze module hebt gevolgd kan je cliënten (huurders of verhuurders) zelfstandig bijstaan in elementaire kwesties rondom wel of geen huur(overeenkomst), verplichtingen van huurders en verhuurders, gebreken aan het gehuurde en beëindiging en oplevering.

Aan bod komt:
- Definitie huur en categorisering
- Verplichtingen verhuurder
- Verplichtingen van de huurder
- Einde huur en overgang huur
- Opleveringsverplichting huurder
- Procesrechtelijke aspecten in huurgeschillen

Module 2: Huurrecht woonruimte (lesdag 2)
In de tweede module staat het huurrecht met betrekking tot woonruimten centraal. Nadat je deze module hebt gevolgd kan je huurders en verhuurders in vraagstukken en kwesties met betrekking tot de huur van woonruimten adviseren en bijstaan.

Aan bod komt:
- Systeem huurbeëindiging
- Tijdelijke huur
- Leegstandwet
- Bescherming van derden (medehuur, onderhuur, voortzetting na overlijden)
- Gemengde huurovereenkomst waarbij woonruimte is betrokken

Module 3: Huurrecht bedrijfsruimte (lesdag 3)
Het bedrijfsruimterecht staat centraal in de derde module. Na het volgen van deze module kan je huurders en verhuurders adviseren en bijstaan in vraagstukken en kwesties met betrekking tot de huur en verhuur van bedrijfsruimten (290 en 230).

Aan bod komt:
- Inleiding 290-bedrijfsruimterecht
- Kwalificatie 290-bedrijfsruimte, connexiteit
- Gemengde huurovereenkomsten waarbij bedrijfsruimte betrokken is
- Huurtermijnen, opzegging en vergoeding bij opzegging 290-bedrijfsruimte
- Beëindiging huurovereenkomst overige bedrijfsruimte
- Inleiding ROZ-model bedrijfsruimte
- Huurprijsaanpassing winkelruimte
- Indeplaatsstelling
- Exploitatieplicht
- Faillissement en huur van bedrijfsruimten

Module 4: Huurprijzenrecht woonruimte en Huurcommisie & Praktijkmiddag woonruimterecht
In de vierde en laatste module wordt ruime aandacht besteed aan het complexe onderdeel van het huurprijzenrecht van woonruimten. Ook wordt nader ingegaan op de rol van de Huurcommissie en de diverse procedures die je bij de Huurcommissie voert. Daarnaast worden in het middagdeel lastige casusposities op enkele veelvoorkomende thema’s binnen het woonruimterecht behandeld.

Aan bod komt:
- Systematiek
- Woningwaarderingstelsel
- Geliberaliseerde huurovereenkomsten
- Servicekosten
- Huurcommissie: rol, bevoegdheden en verschillende procedures
- Praktijkmiddag met casuïstiek over ontbinding van huurovereenkomsten, tijdelijke huurovereenkomsten en procedurele aspecten

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. Naast ‘klassieke’ kennisoverdracht behandelen we elk dagdeel een of meerdere casusposities van de behandelde stof. Verder krijg je handige tips en praktische adviezen voor jouw praktijk. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar.

De werkwijze van de modules is:
- Je bereidt elke module voor aan de hand van het opgegeven studiemateriaal;
- Tijdens de bijeenkomst behandelen we de lesstof en werk je met praktijkvoorbeelden en casuïstiek;

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.
mr. Ivette Mol
mr. Ivette Mol
Advocaat/partner bij Law&Pepper Advocaten
Huurrecht
mr. Oscar van Dalsum
mr. Oscar van Dalsum
Legal consultant
Huurrecht
mr. Jaap Dammingh
mr. Jaap Dammingh
UHD Burgerlijk (proces)recht Radboud Universiteit Nijmegen
Contactenrecht, huurrecht, burgerlijk procesrecht
mr. Gert-Jan Wiekart
Advocaat/partner Warners, Van Otterloo Sandberg in Amsterdam.
onroerend goed
mr. Tomas Steenmetser
mr. Tomas Steenmetser
advocaat/partner bij Lexence in Amsterdam
Huurrecht
mr. Mark van Heeren
mr. Mark van Heeren
Advocaat bij Van Heeren Advocatuur B.V. te Breda
Huurrecht, vastgoed
mr. Jeroen Groenewoud
mr. Jeroen Groenewoud
werkzaam bij Hielkema & co

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00

Gerelateerde cursussen

Basiscursus huurrecht woonruimte (incl. huurprijzenrecht)*a
9,0
NOvA 15 PO J
€ 1875,-
03-11-2021
Verdiepingscursus huurrecht: Renovatie**a
NOvA 6 PO J
€ 625,-
16-11-2021