Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Verdiepingscursus Wmo 2015: van melding tot besluitname **
-

Verdiepingscursus Wmo 2015: van melding tot besluitname **

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 6 J (PO)

v.a. € 750,- (excl. btw)

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
6
Informatie Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de kernbegrippen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de reikwijdte van de regelgevende bevoegdheid van gemeenteraad en de beleidsruimte van het college. Wil je weten welke eisen gelden bij de voorbereiding van het besluit? Of zoek je antwoord op de vraag waar je in ieder geval gronden tegen moet aanvoeren? Ben je op zoek naar de actuele stand van het recht? Volg dan deze verdiepingscursus.

De Wmo 2015 heeft inmiddels veel jurisprudentie voortgebracht. De Centrale Raad van Beroep heeft met richtinggevende uitspraken een lijn aangebracht in de vaak uiteenlopende uitleg en toepassing van de wet door gemeenten. Daarnaast blijkt dat het onderzoek door gemeenten nogal eens te wensen overlaat en dat besluiten om die reden daar niet op gebaseerd kunnen worden. Ook is het aanvoeren van de juiste gronden door de rechtzoekende van belang gebleken. Tot slot zijn er ook de nodige rechtsvragen waarop het antwoord nog niet is gegeven.

Doelgroep
Deze verdiepingscursus is bedoeld voor degenen die zich in juridische zin bezighoudt met de Wmo 2015: juristen bezwaar & beroep en kwaliteitsmedewerkers van gemeenten, rechtshulpverleners en cliëntondersteuners.

Cursusvorm
De verdiepingscursus bestaat uit een bijeenkomst van 6 uur die bestaat uit kennisoverdracht en discussie daarover met de deelnemers. Daarvoor wordt ook casuïstiek gebruikt. Deelnemers worden nadrukkelijk uitgenodigd om voorafgaande aan de cursus vragen in te brengen.

Alle opleidingen, cursussen en trainingen die voor 1 juli plaatsvinden, worden omgezet naar online lesdagen. Bekijk hier wat deelnemers van onze online lesdagen vinden!

Docenten
Mr. Erik Klein Egelink is seniorrechter bij de rechtbank Gelderland. Daarnaast is hij auteur van diverse jurisprudentierubrieken.
Ingeborg Lunenburg heeft haar eigen bedrijf, gespecialiseerd in de sociale zekerheid. Zij ondersteunt opdrachtgevers met vakgerichte opleidingen en doelgericht advies. Uitgangspunt is het juridisch kader met veel oog voor de uitvoeringspraktijk.

Wat leer je?
Na het volgen van deze verdiepingscursus:
• kun je de inhoud en kernbegrippen van de Wmo uitleggen;
• kun je de reikwijdte van de regelgevende bevoegdheid gemeenteraad en de beleidsruimte van het college beschrijven;
• kun je benoemen welke eisen gelden bij de voorbereiding van het besluit (het onderzoek);
• kun je beargumenteren waartegen in ieder geval gronden aangevoerd moeten worden;
• kun je de wijze van toetsing door de bestuursrechter van het besluit (vol of terughoudend) duiden;
• kun je omschrijven wat de actuele stand van het recht is (wetgeving en rechtspraak);
• kun je uitleggen wat verdedigbare standpunten kunnen zijn bij openstaande rechtsvragen.

De cursus heeft een praktische opzet: de theorie wordt besproken vanuit de uitvoeringspraktijk, inclusief bezwaar en beroep.

Benodigde voorkennis en ervaring
Enige kennis en ervaring met de Wmo 2015 en de Awb wordt verondersteld, bijvoorbeeld een minimum van drie jaar praktische werkervaring.

Afronding
Deze cursus is erkend door de NOvA. Na afloop van deze cursus ontvang je:
- 6 PE-punten of 6 PWO-punten;
- een certificaat
Programma Programma
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Uitleg kernbegrippen
• Toegang en rechtsbescherming
• Wanneer zijn ‘voorliggende oplossingen’ toereikend
• Algemeen gebruikelijke voorziening: de vier criteria
• Omvang compensatieplicht: wat is een passende bijdrage
• Afbakening Wmo 2015 en Wlz
• Bijzondere aanvragen
• Perikelen rondom beschermd wonen en opvang
• Keuzevrijheid persoonsgebonden budget: recht en voorwaarden
• Aantasten van rechten (herziening en terugvordering)
• Openstaande rechtsvragen
• Jurisprudentie (Centrale Raad van Beroep en rechtbanken)

Materiaal
Voorafgaand aan de cursus ontvang je casuïstiek ter voorbereiding. Verder bestaat het materiaal uit hand-outs van sheets en twee wettenboekjes (actuele wettekst en toelichting incl. jurisprudentie en redactionele opmerkingen).

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00

Gerelateerde cursussen

Basiscursus Participatiewet*
8,0
NOvA 5 J (PO)
€ 625,-
28-09-2021
Basiscursus Jeugdwet*
8,0
NOvA 5 J (PO)
€ 625,-
12-10-2021
Leergang Sociaal Domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)*
8,3
NOvA 15 J (PO)
€ 1875,-
28-09-2021
Actualiteitencursus Participatiewet**a
8,8
NOvA 5 J (PO)
€ 625,-
10-12-2021
Actualiteitencursus Participatiewet**a
8,8
NOvA 5 J (PO)
€ 625,-
12-10-2021