Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Cursus Openbaarheid van bestuur *
-

Cursus Openbaarheid van bestuur *

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 6 J (PO)

informeer mij

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
6
6
Informatie Actuele inzichten in de Wob en het wetsvoorstel Woo
Als juridisch professional wil je op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen rondom de Wob en het initiatief wetsvoorstel Wet open overheid (Woo). Met deze opleiding ben je in één dag weer helemaal up-to-date.

De Wet openbaarheid van bestuur is aan te merken als een hot item. Met enerzijds de roep om transparantie en anderzijds voorkoming van misbruik van de informatieplicht van de overheid.

Het initiatief wetsvoorstel Wet open overheid (Woo), dat de opvolger van de WOB zou moeten zijn, legt nu een verregaande plicht op bestuursorganen om informatie te verstrekken. Maar niet alleen overheden, ook semioverheden moeten transparanter gaan worden. Ook voor bedrijven zal de Woo gevolgen hebben. Concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens zullen geen absolute weigeringsgrond meer opleveren: een bestuursorgaan kan besluiten dat het belang van openbaarmaking zwaarder moet wegen dan het belang van het bedrijf.

Het is de vraag of de Eerste Kamer, gezien alle bezwaren die er zijn, het wetsvoorstel zal aannemen. Maar gezien het belang van de wijzigingen die de Woo voor de praktijk met zich zal brengen, is het zaak om deze ontwikkelingen goed te volgen. Zo moeten bedrijven bij het verstrekken van informatie aan de overheid in feite nu al anticiperen op de mogelijke gevolgen van de Woo.

Tegen de tijd dat deze cursus gegeven wordt zal in ieder geval meer duidelijk zijn.

Cursusvorm
Deze cursus bestaat uit een bijeenkomst van 6 uur.

Alle opleidingen, cursussen en trainingen die voor 1 juli plaatsvinden, worden omgezet naar online lesdagen. Bekijk hier wat deelnemers van onze online lesdagen vinden!

Docenten
Leon Mensink
Tim Sterkenburg

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:
- beschrijven wat de theoretische achtergronden van de Wob en Woo zijn;
- benoemen wie om informatie kan verzoeken;
- uitleggen wat de absolute en relatieve weigeringsgronden zijn.

Na afronding ontvang je:
- 6 PO-punten (NOvA) en 6 PWO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een certificaat.
Programma Inhoud
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob):
- Stelsel en reikwijdte van de wet
- Een nieuwe Wob: actieve openbaarmaking en goede toegankelijkheid
- Welke bestuursorganen vallen onder de Wob?
- Wie kan om informatie verzoeken?
- Beslistermijnen en procedure
- Absolute en relatieve weigeringsgronden

Materiaal
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00