Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Cursus Wnra in de praktijk * a Zorg ervoor dat je Wnra-proof bent op 1 januari 2020!
nu inschrijven
-

Cursus Wnra in de praktijk * a

Locatie

Utrecht

Tijden

- -

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 5 PO J
7,8 Cursisten beoordeling
7,8 Cursisten beoordeling

Prijs: € 695,- (excl. btw)

  • Gevolgen Wnra voor de HR-praktijk van overheidsinstellingen
  • Van ambtenarenrecht naar arbeidsrecht
  • Na de cursus kun je aan de slag met implementatie
Informatie Cursus Wnra in de praktijk 1 januari 2020: wat verandert er nu concreet in de rechtspositie van ambtenaren?

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in. De Wnra harmoniseert de arbeidsverhoudingen van publieke (ambtenaren) en private werknemers. Het civiele arbeidsrecht wordt van toepassing, maar de bijzondere regels - zoals integriteit - uit het ambtenarenrecht blijven bestaan.

Hoewel 1 januari 2020 wellicht nog best ver weg lijkt is het van belang voor overheidswerkgevers om in 2019 al met de voorbereidingen van deze transitie starten. Zo kan de overgang naar het civiele (arbeids-)recht goed worden geregisseerd. Wij ondersteunen elke professional die bij de advisering en/of implementatie van deze transitie betrokken is of nog gaat worden. Aan de hand kennis, inzicht en praktische casuïstiek begrijp je de gevolgen van de Wnra en maak je de stap van het ambtenarenrecht naar het civiele arbeidsrecht.

Belangrijkste gevolgen Wnra

Het belangrijkste gevolg van Wnra is dat de (bestuursrechtelijke) aanstelling van ambtenaren verandert naar een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst. Dat brengt de nodige gevolgen en complicaties met zich mee voor overheidswerkgevers. De rechtspositie van ambtenaren wijzigt namelijk aanzienlijk en daarmee ook het personeelsbeleid.

Op deze wezenlijke verandering moet tijdig worden geanticipeerd. Op 1 januari 2020 moeten overheidswerkgevers namelijk ‘Wnra-proof’ zijn.
Ben jij als HR-professional verantwoordelijk voor de implementatie van het nieuwe HR/P&O-beleid of ben je als externe advocaat of jurist hierbij betrokken? Dan is de deze praktijkgerichte cursus een absolute aanrader.

OSR Juridische Opleidingen ontwikkelde deze cursus samen met mr. Marije Schneider (Universiteit Leiden/Centrale Raad van Beroep) en mr. Saar van Waegeningh (BINGH Advocaten). Alle relevante deelonderwerpen uit het civiele arbeidsrecht komen op praktische wijze aan bod. Aan de hand van casussen van gemeentelijke en ambtelijke organisaties worden de gevolgen zowel vanuit het ambtenarenrecht als het civiele arbeidsrecht belicht, waardoor de gevolgen van de Wnra direct inzichtelijk worden.

Over Marije Schneider

Marije Schneider is gespecialiseerd in arbeids- en ambtenrecht. Marije is universitair docent aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast is zij rechter bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Tot voor kort was Marije advocaat arbeids- en ambtenarenrecht bij Pels Rijcken en maakte zij deel uit van het Expertiseteam Normalisering.

Over Saar van Waegeningh

Saar van Waegeningh is advocaat/partner bij BINGH Advocaten en gespecialiseerd in het ambtenaren- en arbeidsrecht. Saar doceert geruime tijd voor OSR Juridische Opleidingen op diverse thema's binnen het ambtenaren- en arbeidsrecht. Lees het artikel van onze topdocent Saar van Waegeningh.


Wat moet ik straks weten, wat moet er dit jaar allemaal nog gebeuren en wat brengt mij deze cursus?

Na afloop van deze cursus:

- Kun je de opzet en systematiek van de Wnra uiteenzetten;
- Kun je de relevante gevolgen en implicaties van de Wnra voor de rechtspositie van werknemers bij overheidswerkgevers uitleggen;
- Kun je met de opgedane kennis en inzichten publiekrechtelijke werkgevers en hun medewerkers adviseren over hun rechten, plichten en mogelijkheden als gevolg van de invoering van de Wnra.


Voor wie is deze cursus relevant?

Het programma van deze basiscursus is ontwikkeld voor elke professional die kennis en begrip wil verkrijgen van de Wnra en wil kunnen adviseren over de gevolgen van de Wnra op de rechtspositie van werknemers binnen overheidswerkgevers en/of het te wijzigen personeelsbeleid binnen overheidswerkgevers. Hierbij denken wij aan (o.a.): advocaten/(rechtsbijstand)juristen en juristen/HR-professionals/OR-leden binnen overheidswerkgevers.
Programma Cursus Wnra in de praktijk
DatumBegintijdEindtijd
09-10-2019
Het programma heeft als insteek de drie stadia van een dienstverband, namelijk: ‘Instroom – Doorstroom – Uitstroom’.

Vanuit deze drie stadia komen alle relevante deelonderwerpen uit het civiele arbeidsrecht aan bod. Per deelonderwerp wordt eerst de systematiek van het arbeidsrecht uitgelegd. Daarna wordt aan de hand van een korte casus gezamenlijk gekeken hoe het betreffende deelonderwerp momenteel (of nog niet) wordt geregeld onder het ambtenarenrecht en hoe het straks – per 1 januari 2020 – op basis van het civiele arbeidsrecht gaat.

Aan bod komt:
1. Soorten arbeidsovereenkomsten
2. Bijzondere bedingen: proeftijd, boetebeding en concurrentiebeding
3. Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden
4. Ketenregeling
5. Ziekte en re-integratie
6. Flexibel werken
7. Beëindiging dienstverband

Het studiemateriaal van deze cursus bestaat uit:

- Wettekst Wet normalisering rechtspositie ambtenarenrecht;
- Uitwerking presentatie docenten;
- Casusposities (1 korte casus per deelonderwerp).
mr. Saar van Waegeningh
mr. Saar van Waegeningh
advocaat bij Bingh Advocaten te Amsterdam
arbeidsrecht in zowel de publieke als private sector
mr. Marije Schneider
mr. Marije Schneider

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00