Terug
-
Persoonlijke effectiviteit en professionele sensitiviteit

Michiel van Berckel Smit: ‘De beste juristen bij de overheid werken aan hun hard skills en aan hun soft skills.’

Datum: 27-11-2018
Nieuws

De beste juristen bij de overheid werken zowel aan hun hard skills als aan hun soft skills.’ 

‘Juristen of juridisch medewerkers die voor Nederlandse gemeenten werken, zijn zich er steeds meer van bewust dat het belangrijk is dat zij zowel hun inhoudelijke kennis bijhouden als hun beroepsvaardigheden blijven ontwikkelen,’ zegt Michiel van Berckel Smit, directeur van OSR juridische opleidingen. ‘Hoe goed je de wet ook kent, als je geen verbinding kunt maken met de burger én geen sensitiviteit ontwikkelt voor het politieke speelveld, dan ben je nergens.’ 

Van Berckel Smit licht toe: ‘Gemeenteambtenaren hebben te maken met voortdurend veranderende wetgeving en een wisselend politiek speelveld. De burger is daarnaast mondiger dan ooit en laat - al dan niet via social media - sneller en makkelijker zijn ongenoegen blijken als er iets mis gaat. Activiteiten van gemeenten liggen voortdurend onder een vergrootglas. Juristen spelen een bepalende rol in het bewaken van de reputatie van een gemeente. Om incidenten te kunnen voorkomen moeten zij echter niet alleen over specialistische juridische kennis beschikken. Minstens zo belangrijk zijn soft skills zoals goed kunnen luisteren naar en praten met burgers, omgaan met weerstand, een optimale klachtenafhandeling én denken in oplossingen die voor alle betrokkenen bevredigend zijn.’

Persoonlijke effectiviteit en professionele sensitiviteit

Op bijna alle voor gemeente-juristen belangrijke (rechts)gebieden verzorgt OSR cursussen en trainingen. Enkele voorbeelden zijn: Juridische Kwaliteitszorg, Leergang sociaal domein en Effectief optreden voor de bestuursrechter. ‘Bij elke OSR-training staat het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit van juridische professionals centraal,’ zegt Van Berckel Smit. ‘Bij de cursus Mandatering binnen de decentrale overheid gaat het bijvoorbeeld om het ontwikkelen van sensitiviteit of iets wel of niet hogerop gelegd moet worden. Het leuke van OSR is dat je altijd een docent voor de groep hebt die óók in de praktijk werkzaam is. Maar net zo waardevol zijn de ervaringen van mede-cursisten van andere gemeenten en organisaties met wie je ervaringen kunt uitwisselen.’

Actuele relevantie

Van Berckel Smit: ‘Door de digitale ontwikkelingen ligt het gevraagde tempo van dienstverlening binnen gemeenten ook steeds hoger. Juridische professionals die goed zijn opgeleid hebben hier minder moeite mee. De beste juristen bij de overheid blijven dus hun leven lang zowel aan hun hard skills als aan hun soft skills werken. Actuele relevantie van de behandelde stof binnen een cursus is intussen nog nooit zo belangrijk geweest. Wat een cursist vandaag leert, wil hij of zij morgen direct goed kunnen toepassen. Daarom vragen de docenten van OSR de week voor een cursus of training vaak om persoonlijke cases van de deelnemers; zaken waar zij op dat moment tegenaan lopen. Een OSR-docent past vervolgens flexibel het programma aan. Onze visie is niet voor niets: 'praktijkgericht, actueel, persoonlijk én interactief'.’

Michiel van Berckel Smit

Van mr. Michiel van Berckel Smit verscheen eerder het volgende interview:
Wat heeft een juridisch professional echt nodig?