Terug
-

Disclaimer

Datum: 20-05-2021
  1. Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer;
  2. Deze website is een product van OSR Juridische Opleidingen, hierna te noemen OSR. OSR accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van de website, of door informatie aangeboden op de website, of door onvolledigheid op welke manier dan ook;
  3. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van OSR, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan OSR, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van OSR worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van OSR;
  4. OSR spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is;
  5. OSR behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
  6. OSR behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is OSR niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
  7. Behoudens deze disclaimer, is OSR niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in;
  8. De gebruiker vrijwaart OSR, de werknemers van OSR, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.