Terug
-
Vergroot je persoonlijke effectiviteit, dan presteren jij en jouw organisatie uiteindelijk beter

Eileen Jonker-Hofman: ‘Blijf als overheid structureel aandacht geven aan juridische kwaliteitszorg'

Datum: 16-10-2018
Nieuws

‘Ik ben tevreden als mijn cursisten na afloop zeggen dat ze zich bekwamer én steviger voelen.’


Je persoonlijke effectiviteit als jurist of juridisch medewerker wordt niet alleen bepaald door je actuele inhoudelijke kennis, maar óók door je vermogen goed te adviseren én te acteren in allerlei organisatieprocessen. OSR juridische opleidingen, al ruim 37 jaar marktleider in juridische opleidingen, heeft daarom ook een aanbod gericht op het ontwikkelen van juridische beroepsvaardigheden. Bestuursrechtjurist Eileen Jonker-Hofman verzorgt bij OSR drie cursussen op het gebied van vaardigheden: ‘Ik ben tevreden als mijn cursisten na afloop zeggen dat ze zich bekwamer én steviger voelen.’

Bij OSR zijn alle cursussen en trainingen, dus ook die op het gebied van beroepsvaardigheden, toegespitst op de juridische praktijk. Eileen Jonker-Hofman werkt zelf als jurist bij de gemeente Oldebroek. Haar cursussen zijn speciaal voor medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en zelfstandige bestuursorganen. ‘Ook uit mijn eigen praktijk weet ik hoe belangrijk het is dat de lagere overheid aandacht blijft besteden aan juridische kwaliteitszorg en klachtenbehandeling,’ zegt Eileen. ‘Juristen kunnen beter proactief betrokken worden bij het voorkomen van incidenten, dan dat ze voortdurend bezig zijn met achteraf brandjes blussen. Dat kost de overheid namelijk veel tijd en geld en gaat ten koste van haar reputatie.’ Eileen begint elke cursus met een toelichting op de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarna leert ze de cursisten hoe ze de juridische kennis op een praktische manier kunnen toepassen.

Juridische kwaliteitszorg
De eendaagse cursus Juridische kwaliteitszorg draait om het structureel verbeteren van je juridische dienstverlening als overheidsorganisatie. ‘Dat gaat bijvoorbeeld over het belang van het  “vier-ogen-principe”. Dat betekent dat je altijd zorgt dat antwoorden aan burgers of organisaties door meerdere juristen worden bekeken. Eén fout in een brief kan immers een golf aan bezwaarschriften opleveren.’ In de cursus leert Eileen juristen legal audits uitvoeren om knelpunten in de organisatie boven tafel te krijgen. Ook gaat ze aan de slag met advies- en implementatievaardigheden. ‘Het is belangrijk dat je onderzoeksmethoden leert, maar je moet ook weten wat je met de resultaten kunt doen. Ik leer de cursisten hoe ze hun bevindingen kunnen presenteren en collega’s in hun organisatie kunnen motiveren en enthousiasmeren om zaken anders aan te pakken.’

Mandatering binnen de decentrale overheid
Een cursus die perfect past naast Juridische kwaliteitszorg is Mandatering binnen decentrale overheid. Binnen deze cursus bespreekt Eileen hoe taken en verantwoordelijkheden kunnen worden georganiseerd. Vervolgens worden deze mogelijkheden vanuit verschillende invalshoeken belicht. ‘Het is natuurlijk belangrijk om hier binnen je organisatie goede afspraken over te maken,’ zegt Eileen. ‘Deze cursus is daarom ook heel praktisch en interactief. Ik werk met casussen van de deelnemers en aan de hand van stellingen bespreken we de mandatering.’ Eileen kiest hier bewust voor activerende werkvormen, omdat ze weet dat daarmee de stof beter beklijft en cursisten sneller en makkelijker het geleerde ook in de praktijk kunnen toepassen.

Optimale klachtenbehandeling
‘Bij de overheid komen daarnaast altijd klachten binnen, hoe goed je je organisatie ook inricht en je processen op orde hebt. Een correcte klachtenafhandeling voorkomt dat zaken uit de hand lopen en dat de reputatie van een gemeente ernstig wordt geschaad.’ In de eendaagse cursus over een optimale klachtenbehandeling geeft Eileen klachtenfunctionarissen uitleg over de Awb en leert ze verschillende soorten klagers te identificeren. Een emotionele klager vraagt immers een andere aanpak dan een dominante klager of een “veelklager”. Eileen: ’Vooraf brengen de cursisten hun casussen in. Met een trainingsacteur wordt een casus nagespeeld en kunnen mensen direct oefenen. Dit is leuk en vooral ook heel leerzaam.’

Structurele aandacht voor beroepsvaardigheden
Door voortdurende politieke, technologische en organisatorische veranderingen adviseert Eileen dat overheidsorganisaties structureel aandacht blijven besteden aan zaken als mandatering, klachtenbehandeling en juridische kwaliteitszorg. ‘Door de tijd heen zijn er altijd nuanceverschillen in de interpretatie van de Awb. Ik juich het toe als overheidsorganisaties duurzaam, dus elke twee à drie jaar, investeren in juridische kwaliteitszorg of de mandatering opnieuw onder de loep nemen. Zo presteert de overheid uiteindelijk een stuk beter.’

Wil je een van de cursussen van Eileen volgen? Schrijf je dan hier in:
Cursus Mandatering binnen de decentrale overheid
Optimale klachtenbehandeling


 

Cursussen van Eileen Jonker-Hofman

Docent-trainer Eileen Jonker-Hofman verzorgt bij OSR juridische opleidingen drie trainingen:
Cursus Juridische kwaliteitszorg
Cursus Mandatering binnen de decentrale overheid
Optimale klachtenbehandeling
Wacht niet te lang met inschrijven!