Terug
-

Karolina Dorenbos over de AVG: ‘Inzoomen op de praktijk in AVG in a day’

Datum: 26-02-2019
Nieuws

Bijna een jaar na de ingang van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) blijft de bescherming van persoonsgegevens een onderwerp dat aandacht nodig heeft. Ook Karolina Dorenbos, docente bij OSR juridische opleidingen, bevestigt dat de basis van de AVG inmiddels wel bekend is. Zij zoomt daarom liever in op de vervolgvraag: ‘hoe pas je de AVG dagelijks toe en hoe voer je dit door in de bestaande werkprocessen binnen de organisatie?’ Volgens Karolina hebben alle werknemers binnen een bedrijf niet alleen een bepaalde mate van verantwoordelijkheid bij implementatie van de AVG maar ook bij het blijven naleven en uitdragen van de privacy beginselen.
 
‘We gaan niet meer uitvoerig in op de inhoud van de AVG’, meldt Karolina. ‘De meeste bedrijven hebben de basis structuur om de AVG te kunnen naleven inmiddels wel doorgevoerd. We gaan juist interactief aan de slag met het omzetten van theorie naar praktijk. Door van elkaar te leren en op basis van elkaars praktijkvragen op de inhoud in te gaan.’
 
‘Ik ga er vanuit dat cursisten veel praktijk vragen hebben. Het behandelen van deze casussen, die door de deelnemers zelf worden ingebracht, maakt nog meer duidelijk waaraan bestaande werkprocessen van bedrijven moeten voldoen en welke openstaande acties voor het voldoen aan AVG er nog zijn.’

De behoefte aan concrete kennis en aanpak voor privacy compliance leeft. Welke vragen over de implementatie van de AVG heb jij?
 
Karolina Dorenbos geeft op 11 december de interactieve basiscursus AVG in de praktijk. Zij noemt dit zelf ‘AVG in a Day’. Ook aansluiten bij deze cursus, schrijf je dan nu hier in. Op 17 oktober wordt dezelfde cursus aangeboden, deze wordt gegeven door docent Nils Winthagen.

Karolina Dorenbos

Karolina Dorenbos heeft bijna 20 jaar ervaring opgedaan in de advocatuur, rechterlijke macht en het bedrijfsleven. Karolina is docent privacy recht bij OSR en geeft trainingen over AVG compliance en privacy op de werkvloer. Karolina is bovendien advocaat en eigenaar van advocatenkantoor Human scale law. In haar praktijk telt de menselijk maat. Human scale law biedt passende oplossingen voor vraagstukken op het gebied van arbeid, medezeggenschap en privacy.