Terug
-

Leren met en van elkaar

Wij zijn er van overtuigd dat professionals het beste leren van en met elkaar. Dat doen we door het stimuleren van eigen inbreng en interactie. Ook word je uitgenodigd om je eigen kennis en opvattingen te spiegelen aan die van de ander.

Soms plaatsen we bewust verschillende doelgroepen bij elkaar. Zo ontstaat er een mooie uitwisseling van inzichten en wordt er tijdens de cursus ook gebouwd aan nieuwe netwerken. We horen vaak van onze cursisten dat het heel leerzaam was om te horen met welke vragen en dilemma’s de juristen “aan de andere kant van de tafel” zitten.