Terug
-
Maatwerkopleiding biedt veel meerwaarde

Claimcoördinatoren UWV Regres zetten eigen opleidingstraject op

Datum: 15-02-2021
Interview

Een maatwerkopleiding voor jouw organisatie of afdeling biedt ontzettend veel meerwaarde voor de deelnemers en komt tot stand door een goede afstemming tussen opdrachtgever en de opleider met diens docenten.

Dit dubbelinterview met Astrid Revius en Peter Honing van het UWV, afdeling Regres en Pauline Verhoeven van OSR juridische opleidingen, laat zien wat er bij zo’n maatwerktraject komt kijken en wat de meerwaarde is.

Claimcoördinatoren UWV Regres zetten eigen opleidingstraject op

De claimcoördinatoren van UWV Regres hebben samen met OSR juridische opleidingen een geheel nieuwe opleiding opgezet voor alle claimbehandelaars van hun afdeling. Astrid Revius en Peter Honing, beide claimcoördinator Regres, waren hier nauw bij betrokken. Nu de eerste leergang bijna is afgerond en de tweede serie cursisten is gestart blikken ze tevreden terug. 'Hiermee kunnen wij ons vakmanschap nog beter benutten en zo hoog mogelijke regresopbrengsten genereren.'

Wat doet de afdeling Regres van het UWV:
De afdeling Regres verhaalt uitkeringsschade en re-integratiekosten die ontstaan zijn door toedoen van derden. Bijvoorbeeld wanneer iemand arbeidsongeschikt is geworden ten gevolge van een ongeval. De claimbehandelaars proberen de schade, vaak de gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan bij de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker van het ongeluk vergoed te krijgen.

Veel kennis nodig
Het gaat om letselschade, een onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht, en dat is heel breed, vertelt Astrid, die met haar collega Peter vorig jaar aan de slag ging met het opzetten van de opleiding. Daar is veel kennis voor nodig. 'Wij krijgen te maken met doorgewinterde juristen van verzekeraars. Niet alle claimbehandelaars hebben een juridische achtergrond, al hebben ze door de jaren heen flink wat ervaring en kennis opgebouwd.'

Per jaar komen er zo'n 22.000 regresmeldingen binnen bij de zogeheten claimbehandelaar 'b'. Die beoordeelt of er sprake is van schuld door derden. Afhankelijk van de uitkomst maakt deze claimbehandelaar vervolgens een dossier aan, voorzien van een (voorlopige) vordering. De claimbehandelaar 'a' zorgt voor de verdere dossierbehandeling.

De ervaren claimbehandelaar a heeft doorgaans een bestand van zo'n 225 regresdossiers en beschikt over de juiste kennis en vaardigheden om zelfstandig de zaken te behandelen. Daarnaast zijn er ook complexe juridische cases die worden voorgelegd aan het juristencollectief van Regres. In veel van deze zaken speelt complexe medische problematiek welke wordt voorgelegd aan vijf medisch adviseurs (verzekeringsartsen).

Er bleek geen enkele bestaande opleiding specifiek gericht op de behoeften van het UWV. Er waren altijd onderdelen niet van toepassing voor claimbehandelaars of er misten juist onderdelen. Astrid en Peter gingen daarom aan de slag met het opzetten van een maatwerkopleiding voor de hele afdeling.

‘We kwamen tot de conclusie dat dit niet binnenshuis te beleggen was', vertelt Astrid. 'Dus hebben we contact gezocht met OSR, een opleider op juridisch gebied, waaronder letselschade. Met OSR hebben we gekeken hoe we dit konden toespitsen op ons regreswerk. Niet alleen vakinhoudelijk, maar ook op vaardigheden: hoe schrijf je een goede brief, hoe communiceer je met de tegenpartij, hoe houd je hoofd- en bijzaken uit elkaar?’

Bewustwording en regie
‘Door de opleiding zijn wij ons ook bewuster geworden van 'eigenaarschap' en 'leiderschap'. 'Jij' als claimbehandelaar hebt de regie in jouw dossier, jij bepaalt welke acties je moet ondernemen om op je bestemming te komen. Dat maakt dat de claimbehandelaars zich verantwoordelijk voelen voor hun werk.'

Begin 2020 was alles geregeld: toestemming van de districtsmanager, enthousiaste docenten, een mooi programma: de aftrap zou in maart zijn. Astrid: 'En toen kwam corona.' De opleiding is toen door OSR snel gedigitaliseerd, maar uiteindelijk zagen betrokkenen binnen het UWV dat toch niet zitten. 'We wilden echt een interactief programma.' Toen Astrid  op een dag op kantoor moest zijn, viel het haar op hoe leeg het personeelsrestaurant op de begane grond op het kantoor in Almere was. Ze trok de stoute schoenen aan en benaderde facilitair manager David van Schilt.

'Waarom niet deze ruimte gebruiken voor de opleiding? Misschien zou er toch iets mogelijk zijn conform de RIVM-richtlijnen en het centrale kader voor het nieuwe normaal van UWV. We zijn gaan kijken hoe we toch een veilige inrichting konden creëren. En dat is gelukt, zodat we aan de slag konden met een fysieke opleiding.'

Bang voor kritiek was Astrid niet. 'Nee, we waren enthousiast, en je moet er goed over nadenken: is dit de juiste stap? We hebben onze eigen verantwoordelijkheid heel serieus genomen, waardoor we er uiteindelijk een goed gevoel over hadden.' Astrid is blij dat de opleiding toch deels fysiek door kon gaan, net als de cursisten.

Met de aanscherping van de coronamaatregelen in het najaar, is de opleiding eind 2020 volledig digitaal verder gegaan. Geen probleem voor docenten en cursisten, die ook de digitale lesdagen beoordeelden met resp. een 8,4 en 8,5.

Quote: “Een goede richting om Regres dossiers te behandelen. Zo kan ik meer van de tegenpartij verhalen.”

2022
Uit evaluaties komen positieve reacties: 'Er komen allerlei situaties naar voren. De docenten zijn ook bekend met de zaken die wij af en toe voorgeschoteld krijgen, zoals het schietincident in Alphen aan den Rijn, de aanslag tijdens Koninginnedag in Apeldoorn of het ongeval met de Stint. Wij zien alleen de uitkerende kant, een bsn-nummer, maar door de docenten werden wij geconfronteerd met de menselijke kant. Zij behartigen de belangen van onze klanten en kennen onze klanten dan ook goed. Dit heeft bij ons voor bewustwording gezorgd. Andersom zorgde dit ook voor begrip voor ons regreswerk; er zijn plannen om Regres binnen 'letselschadeland' op de kaart te zetten. Daarom vinden wij maatwerk zo belangrijk — en dat maakt zo'n opleiding ook inspirerend en zinvol.' Het opleidingstraject is in volle gang; in 2021 hebben alle claimbehandelaars van Regres hun opleiding afgerond.

Opleidingsmodel van OSR

Pauline Verhoeven, opleidingsmanager bij OSR: “Voor de invulling van de vraag van het UWV voor een maatwerktraject dat past bij het werk van de claimbehandelaren Regres, hebben wij met Astrid en Peter diverse gesprekken gevoerd om  precies uit te vragen waar de leerbehoefte zit. Vervolgens hebben we gekeken hoe wij daar met onze ervaring in onderwijs, en ons netwerk van deskundige vakdocenten en trainers in de opleiding invulling aan konden geven. Ook hebben wij gebruik gemaakt van het functieprofiel van een claimbehandelaar regres bij UWV: wat moet deze persoon kunnen en kennen en welke competenties zijn daarbij nodig.”

Het leerproces van de cursist
We hebben gekozen voor een opleidingsmodel waarin de cursist  in beginsel verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces, met begeleiding door een zogenoemde basisdocent gedurende de gehele leergang. De basisdocent volgt gedurende de gehele leergang het leerproces van de cursist. Hij reflecteert tijdens de modules op de praktijkzaken van de deelnemer en geeft individuele feedback.

Daarnaast hebben we voor invulling van de vakinhoudelijke leerbehoefte gekozen voor extra vakdocenten en vaardighedentrainers om aan die specifieke leerbehoefte te voldoen.

De docenten bepalen voor een belangrijk deel de kwaliteit van de opleiding. Een docent moet deskundig zijn en goed passen bij het werk, de wensen en de cultuur van de opdrachtgever. Daarom is in de voorbereiding van deze leergang samen met het UWV veel aandacht besteed aan de selectie van docenten.

Opzet leergang
De leergang bestaat uit diverse modules. Tijdens de lesdagen wordt gewerkt aan de theorie over een goede regresschadebehandeling en de competenties die hiervoor nodig zijn. Soms ligt het accent tijdens een lesdag meer op kennis een andere keer juist op vaardigheden in dienst van de praktijk. 

Bij competentiegericht onderwijs zijn toetsen en leren geen onderscheidende activiteiten, de cursist wordt regelmatig in uitdagende situaties geplaatst waarbij hij door uitproberen en ervaren de beste aanpak ontdekt. Daarbij ligt het voor de hand dat er fouten worden gemaakt. Deze fouten dienen als vertrekpunt voor de reflectie op de eigen aanpak en zijn nodig voor het leerproces. Wat had ik anders kunnen doen om het gewenste resultaat te bereiken?

Integratie met de praktijk
Gedurende de leergang wordt de aanpak besproken aan de hand van eigen praktijkzaken en leervragen van de deelnemers. Samen met de basisdocent en de vakdocenten staat hij/zij stil bij de aanpak van de praktijkzaken en bekijkt welke ontwikkelpunten nog zijn en welke behandeling gekozen kan worden.

“Ik zal vaker de jurisprudentie erbij pakken ten aanzien van de omvang/causaliteit van de schade. Hiervoor heb ik handvatten gekregen tijdens de cursusdag.”

  • De regie in handen nemen (durven door te drukken op bepaalde momenten).
  • Meer overleg plegen met een behandelaar, zodat ik nog meer inzicht krijg in een zaak.

De cursist en zijn medecursist
De cursist gaat ook in gesprek met de aan hem/haar gekoppelde mede-cursist. Zij wisselen hun uitwerkingen van de praktijkopdrachten uit en bespreken aandachts- en leerpunten. Samen formuleren zij leervragen voor de basisdocent die dan in de volgende module aan bod komen.

Online leeromgeving
Het programma voor UWV is volledig opgezet in Canvas, de online leeromgeving van OSR, die ook door veel universiteiten, waaronder de VU en UvA worden gebruikt.

Evaluatie van de deelnemers
''Wij hebben gisteren een heel leuke dag gehad. We zagen er allemaal toch wel weer een beetje tegenop om de les digitaal te volgen maar het is heel erg meegevallen (dankzij de docent). Er was weer genoeg ruimte voor feedback/vragen etc. Best jammer dat het er nu opzit.''

''Ik vond het een hele leerzame opleiding waar alle aspecten van ons werk aan bod zijn gekomen. Verder hebben wij middels deze opleiding een kijkje in de keuken gekregen bij de andere partijen waar wij in ons dagelijks werk mee te maken hebben.''


''Ik vond het een goede opleiding en sloot goed bij de dagelijkse praktijk. De opbouw van de opleiding was ook prima. De theorie, juridische aspecten, voorbeeldcasus, communicatie tijdens het werk zoals de onderhandelingstechnieken kwamen tijdens de opleiding allemaal voorbij. De opleiding was een goede mix van theorie en praktijk.​''

Opleiding op maat binnen jouw organisatie
Wil je ook het vakmanschap binnen de organisatie nog beter benutten door een opleiding op maat? Onze ervaren opleidingsmanagers kijken graag mee hoe we de leerbehoeften van jouw organisatie optimaal kunnen invullen.

drs. Pauline Verhoeven
Opleidingsmanager personenschade
mr. drs. Carolien Kattenpoel Oude Heerink
Opleidingsmanager beroepsvaardigheden en vreemdelingenrecht
mr. Paul Tillemans
Opleidingsmanager Arbeidsrecht / Huurrecht / Schuldhulpverlening / Beschermingsbewind / Aansprakelijkheidsrecht