Terug
-

Nieuw: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Datum: 16-01-2019
Nieuws

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in. Deze wet vervangt de huidige Ambtenarenwet door de nieuwe ‘Ambtenarenwet 2017’.

Hoewel 1 januari wellicht ver weg lijkt  is het van belang om in 2019 al met de voorbereidingen starten. Zo kan de overgang naar het civiele recht goed worden geregisseerd. OSR ondersteunt daarin door inzicht te geven in de gevolgen van deze nieuwe wetgeving en in te gaan op praktijkvoorbeelden met handreikingen voor de (juiste en tijdige) aanpak.

Met de Wnra verandert de (bestuursrechtelijke) aanstelling van ambtenaren naar een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst. Dat brengt de nodige gevolgen en complicaties met zich mee voor overheidswerkgevers. 

Het personeelsbeleid zal wijzigen: namelijk van het ambtenarenrecht en het bestuursrecht naar het civiele arbeidsrecht. Een wezenlijke verandering waarop tijdig moet worden geanticipeerd, wil het personeelsbeleid op 1 januari 2020 ‘Wnra-proof’ zijn. Ben jij als professional verantwoordelijk voor P&O of HR processen? Vooral dan is een gedegen voorbereiding van belang. Als HR- en P&O professional is specifieke kennis rondom Wnra onmisbaar is voor de uitoefening van je functie.

De cursus Wnra die dit voorjaar plaatsvindt is ontwikkeld samen met mr. Marije Schneider (Pels Rijcken / Universiteit Leiden), mr. Saar van Waegeningh (BINGH Advocaten) en OSR juridische opleidingen. Dankzij deze samenwerking komen juist die deelonderwerpen uit het civiele arbeidsrecht, die van belang zijn op praktische wijze, aan bod. Aan de hand van casussen van gemeentelijke en ambtelijke organisaties wordt het verschil duidelijk gemaakt tussen het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht. 

Cursus Wnra toegepast: maak de overstap van het ambtenarenrecht naar het civiele arbeidsrecht

Meer weten wat er concreet verandert in de rechtspositie van ambtenaren? Sluit dan aan bij onze cursus Wnra op 6 of 28 mei.