Terug
-

Lieske de Jongh is gespecialiseerd in de Jeugdwet en het sociaal domein

Datum: 17-09-2019

Naast docent bij OSR is Lieske de Jongh sinds 2018 rechter bij de Rechtbank Gelderland. Daarvoor heeft zij achtereenvolgens gewerkt als docent bij de sectie Bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en als advocaat gezondheidsrecht bij Dirkzwager advocaten en notarissen. Haar specialisaties liggen op het terrein van de Jeugdwet en het sociaal domein in algemene zin (waaronder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015), de Wet langdurige zorg, zorgcontractering, privacyvraagstukken en het bestuursrechtelijk gezondheidsrecht (waaronder de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit en de toezicht- en handhavingsbevoegdheden van de NZa). 

Lieske de Jongh


mr. dr. drs. Lieske de Jongh geeft de volgende cursussen: 

Basiscursus Jeugdwet

Leergang Sociaal Domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)