Terug
-

Annette van Riemsdijk is gespecialiseerd in het rechtsgebied: Personen-en Familierecht

Datum: 17-09-2019

Annette van Riemsdijk heeft zich gespecialiseerd in ADR in het bijzonder in mediation. Zij treedt voorts op als bindend adviseur en ad hoc arbiter. In haar werk als mediator combineert zij haar juridische en gedragswetenschappelijke kennis en vaardigheden. van Riemsdijk tracht mensen op alle bovengenoemde aspecten bij te staan, waarbij zij niet alleen aandacht heeft voor de menselijke, financiële en zakelijke en juridische aspecten van de scheidende partner(s) maar ook van eventuele kinderen.

Annette heeft op het gebied van mediation op velerlei wijze een belangrijke (pioniers)rol gespeeld in Nederland en daarbuiten. Niet alleen startte zij als eerste een multidisciplinair kantoor maar stond zij ook aan de wieg van het nationaal en internationaal certificeringschema van respectievelijk het NMI (thans MfN) en IMI. Zij is tevens één van de grondleggers van nalatenschapsmediation in Nederland. (Zie haar boek "Voortleven, het hoe en waarom van nalatenschapsmediation. Maklu 2014.)

https://osr.nl/annette-van-riemsdijk-er-wordt-nergens-zoveel-aandacht-aan-rechtspsychologie-besteed-als-bij-osr

Annette van Riemsdijk


mr. Annette van Riemsdijk
geeft de volgende cursussen:

Basisopleiding Personen- en familierecht

Basiscursus Echtscheidings(proces)recht

Actualiteitencursus Scheidingsrecht