Terug
-

Heinrich Winter is gespecialiseerd in Juridische advisering aan overheden

Datum: 17-09-2019

Dr. H.B. Winter (Heinrich) (1962) is parttime hoogleraar Bestuurskunde bij de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast bestuurskundige vakken, doceert hij ook over bestuursprocesrecht en toezicht en rechtshandhaving.

Hij publiceert over onder meer de Awb-bezwaarschriftprocedure en (wets)evaluatieonderzoek. Naast zijn functie bij de universiteit is hij oprichter/directeur van juridisch-bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau Pro Facto BV te Groningen. Pro Facto houdt zich onder meer bezig met juridische advisering aan overheden, waaronder de ondersteuning van bezwaarschriftcommissies. Daarnaast voert Pro Facto onderzoek uit naar de werking van de Algemene wet bestuursrecht (in het verleden onder meer de wet kostenvergoeding bestuurlijke voorprocedures en het intern klachtrecht in de Awb). Hij is veelvuldig betrokken bij de evaluatie van andere wetgeving, zoals de afgelopen jaren onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet tijdelijk huisverbod, de Wet BIBOB en de Voetbalwet.

Hij schreef samen met Bert Marseille voor BZK de handreiking ‘Professioneel behandelen van bezwaarschriften’ in het kader van ‘Prettig contact met de overheid’. In het verleden was hij lid/voorzitter van verschillende bezwaarschriftencommissies.

Heinrich Winter


prof. dr. Heinrich Winter geeft de volgende cursussen: 
Cursus Awb-bezwaarschriftprocedure

Basisopleiding algemeen bestuursrecht​