Terug
-
Cursussen en opleidingen personenschade

Personenschade

Als iemand schade veroorzaakt aan een ander, regelt het aansprakelijkheidsrecht of deze persoon voor de daaruit voortvloeiende schade van de ander moet opdraaien. Het aansprakelijkheidsrecht bepaalt of een persoon aansprakelijk is.

Het schadevergoedingsrecht geeft vervolgens aan welke schade moet worden vergoed en hoe dat moet gebeuren. Dit kan schade aan zaken of schade aan personen zijn.

Personenschade is een verzamelnaam voor letselschade en overlijdensschade. Bij letsel- en overlijdensschades speelt altijd de discussie over de aansprakelijkheid. De meeste schades worden veroorzaakt door verkeersongevallen, ongevallen op het werk en in de persoonlijke levenssfeer, fouten gemaakt tijdens een medische behandeling of door het gebruik van gebrekkige producten. Ook beroepsziektes vallen onder dit rechtsgebied.

Een goede afwikkeling van letsel- en overlijdensschades is in Nederland zeer belangrijk. Zo heeft bijvoorbeeld de Letselschade Raad, de Gedragscode Behandeling Letselschade en diverse richtlijnen vervaardigd waar de betrokken, professionele partijen zich in beginsel aan houden. Ook is er een speciale rechtsgang in het leven geroepen, de zogenaamde deelgeschillen-procedure.

Als aansprakelijkheid voor het ontstaan van de letsel- of overlijdensschade geheel of gedeeltelijk is vastgesteld, moet beoordeeld worden welke schade precies het gevolg is van het ongeval. Het opgelopen letsel kan leiden tot beperkingen, waardoor sprake kan zijn van arbeidsongeschiktheid en verlies van arbeidsvermogen, beperkingen bij huishoudelijke taken of bij klussen in of rondom het huis. Dat kan leiden tot financieel nadeel, waarbij de schade niet altijd concreet is vast te stellen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld.

Dit vergt niet alleen goede kennis van wet- en regelgeving, maar ook goede contactuele eigenschappen en empathie.

Personenschade
Als juridisch professional streef je bij personenschade en letselzaken altijd naar een redelijke, reële en optimale schaderegeling. Om dit doel te bereiken heb je in ieder geval de juiste kennis, juiste vaardigheden en de juiste houding nodig. De handvatten daarvoor bieden we je in het cursusaanbod personenschade.

Leergang Middelzwaar Letsel
Ons paradepaardje binnen het opleidingsaanbod aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht is de leergang Middelzwaar Letsel, een gedegen opleiding die bestaat uit dertien bijeenkomsten, zelfstudie, huiswerk- en praktijkopdrachten, coaching en toetsing van zowel kennis als vaardigheden en inzicht. De leergang Middelzwaar Letsel is de enige opleiding die leidt tot de erkenning als expert van het NIVRE.


Basiscursus personenschade 
Wil je je als juridisch professional gaan toeleggen op personenschade? Dan is deze compacte driedaagse basiscursus de ideale voorbereiding. In deze cursus krijg je praktisch inzicht in de fases van aansprakelijkheid en schadeafwikkeling. Je leert wat de rol is van de medisch adviseur, de arbeidsdeskundige en de rekendeskundige. Ook verdiep je jezelf in bewijsmiddelen als het deskundigenbericht en getuigenverhoor.

Verkeersschade
Een auto-ongeluk, een aanrijding met een fietser, een voetganger, of met een loslopend dier? Hoe regel je deze schades? Schadebehandelaar zijn verantwoordelijk voor het afhandelen van schades en zorgen voor een goede en complete dossiervorming.

Basiscursus Verkeersschaderegeling
In de basiscursus verkeersschaderegeling leren schadebehandelaars en andere professionals hoe je verkeersschades optimaal kunt behandelen aan de hand van de laatste ontwikkelingen in het verkeersschaderecht.

Bekijk het hele cursusaanbod

Pauline Verhoeven

​Contact met onze adviseur

Benieuwd naar opleidingen die precies passen bij jouw wensen en die van je organisatie? Bel of mail nu onze adviseur.
 

Pauline.Verhoeven@osr.nl​

06-27075036