Terug
-

Privacy- en cookieverklaring

Datum: 25-10-2019

Privacyverklaring

Via deze Privacyverklaring informeren OSR Juridische Opleidingen BV en OSR OpMaat BV, beiden gevestigd op de Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht, u over de wijze waarop binnen onze organisaties wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.
 
OSR Juridische Opleidingen BV en OSR OpMaat BV zijn de verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verantwoordelijken worden hierna gezamenlijk aangeduid als “OSR”. OSR respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://OSR.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan OSR worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht voor u als deelnemer/klant noodzakelijk is (denk aan een deelnemerslijst voor onze docenten) of wettelijk verplicht is. OSR  houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

In het kader van de dienstverlening van OSR, of wanneer u anderszins contact heeft met OSR, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van OSR, legt OSR de door u of uw werkgever opgegeven gegevens vast.
 
OSR bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u of uw werkgever worden opgegeven. Het gaat dan onder andere om naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarin u interesse hebt getoond en/of aan hebt deelgenomen en betalingsgegevens. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt inzake uw intake/toelating, persoonlijkheidstest, aanwezigheid, behaalde studie- en of examenresultaten en (tussentijdse) evaluatie.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

OSR gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de registratie van de door u gekozen opleiding; 
  • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met uw deelname aan een opleiding, evenement, of een andere door OSR aangeboden activiteit;
  • diplomering, certificering en accreditatie;
  • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren; 
  • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en 
  • om te voldoen aan op OSR rustende wet- en regelgeving. 

Tevens informeert OSR geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst.

Sessiecookies
Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

Cookies voor Webanalyse
OSR maakt gebruik van Google Analytics en eventueel andere webanalysediensten. Deze diensten maken gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. In het geval van Google Analytics kan de informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) overgebracht worden naar, en door Google opgeslagen worden op servers die zich bevinden buiten Europa. Google houdt zich aan de AVG en het Privacy Shield en voldoet daarmee aan de minimale eisen die OSR stelt aan verwerkers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over het websitegebruik op te stellen voor OSR en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. OSR  bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. OSR mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt onder andere het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Op uw persoonlijke Mijn OSR pagina kunt u de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen. Daarnaast kunt een gespecificeerd verzoek tot OSR richten door een e-mail te sturen naar info@osr.nl, onder vermelding van uw naam en adres. OSR zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal OSR de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Mocht u vinden dat OSR onzorgvuldig omgaat met uw gegevens dan horen we dat graag. Ook hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

OSR kan deze Privacyverklaring wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacyverklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 oktober 2019.