Terug
-

Wij streven naar rechtvaardigheid in onze samenleving. Maar wat is rechtvaardigheid volgens onze medewerkers? Wij vroegen het! 

Petra Jungjohann, directeur 

Recht.Vaardig betekent voor mij je vaardigheden inzetten én je continue verder ontwikkelen als jurist, omdat je zelf verder wilt leren en ontwikkelen en dat ook wilt inzetten voor een betere maatschappij en optimale rechtsstaat.

Recht.Vaardig betekent in het dagelijks werk bij OSR dat we bij de ontwikkeling van nieuwe opleidingen bewust kijken naar opleidingen die echt toegevoegde waarde bieden voor juristen. Omdat ze bij OSR datgene leren dat hen een stap verder brengt in hun loopbaan, met als gevolg dat fel begeerde diploma MZL, inschrijving bij de RvR of een bewust gemaakte keuze om wel of geen partner te worden.

Wij werken vanuit onze overtuiging dat we een steentje kunnen bijdragen aan een optimale rechtsstaat en dat we met onze opleidingen juristen helpen een nog iets grotere bijdrage te leveren aan een optimale rechtsstaat. Dat vinden we ook echt belangrijk.​

Carolien Kattenpoel Oude Heerink, opleidingsmanager
Met onze opleidingen wil ik mensen in de juridische wereld graag aan het denken zetten: hoe kan ik mijn cliënt nog beter vertegenwoordigen? Hoe kan ik mezelf nog helderder uitdrukken, bijvoorbeeld tijdens een zitting? Hoe kan ik zorgen dat mijn team het beste uit zich haalt? Hoe ga ik om met weerstand, intern en extern? Hoe vaardiger we in het recht worden en hoe vaardiger we worden in soft skills, hoe meer we uit ons rechtssysteem, onszelf en de mensen om ons heen kunnen halen. 

OSR heeft inmiddels een lange geschiedenis, sterke sociale wortels en een fantastisch steeds vernieuwend netwerk van geweldige docenten. Daarnaast werken we met een hecht team dat lef heeft. We proberen echt te luisteren naar onze klanten: waar is hij of zij nou echt het meest mee geholpen? Het geeft ons telkens enorm veel goede energie als een klant tevreden en met meer kennis en vaardigheden naar buiten loopt. Of dat nu offline of online is, het eindresultaat moet gewoon meer dan goed zijn, daar streven we naar.  

Paul Tillemans, opleidingsmanager

Onze slogan Recht.Vaardig verwijst voor mij als eerste naar ‘rechtvaardigheid’. Rechtvaardig handelen betekent voor mij juist en eerlijk handelen naar de situatie. Tijdens mijn carrière als advocaat ontdekte ik dat mijn werk uit meer bestond dan alleen maar de wet toepassen. Wet- en regelgeving vormen een hele belangrijke basis, begrijp me niet verkeerdMaar alléén dat is niet toereikend. De juiste toepassing hiervan, maar zeker ook de juiste houding maken je tot een rechtvaardig professionalRecht.Vaardig’ verwijst hier ook naar: rechtvaardig handelen en vaardig met recht.  

Als opleidingsmanager binnen OSR leg ik mijn werkzaamheden ook langs de lat van 
Recht.VaardigOp persoonlijk vlak wil ‘rechtvaardigheid’ uitdragen in mijn dienstverlening. Dat uit zich in een persoonlijke en open benadering die altijd gericht is op de situatie. Daarnaast wil ik juristen en professionals zo goed mogelijk faciliteren met opleidingsprogramma’s die ertoe doen. Waarin ‘toepassen’ centraal staat en waarin onderling kennis en ervaring delen een belangrijk onderdeel van leren zijn. Daarmee ontdek je andere ziens- en werkwijzen en dat zorgt voor een verrijking.  

Opleidingswensen en leerbehoeften verschillen van 
persoon tot persoon en van organisatie tot organisatie. Wij houden hier graag rekening mee in onze opleidingsprogramma’s. De meest ideale leeromgeving is wanneer echt sprake is van maatwerk. En dat bieden we doordat we inhouse elk gewenst opleidingsprogramma op maat kunnen leveren en hierover kunnen adviseren.  

Pauline Verhoeven, opleidingsmanager

Bij rechtvaardigheid komt meer kijken dan alleen de wet. De wetbundel is alleen een middel.

Leonore Poldervaart, opleidingscoördinator

Recht.Vaardig betekent voor mij vaardig in én met het recht, jouw werk als jurist beter kunnen doen en zo stap voor stap bijdragen aan een rechtvaardige(re) maatschappij. 

Recht
.Vaardig betekent voor mijn dagelijks werk bij OSR dat ik erin geloof dat iedereen van elkaar leert en elkaar inspireert. Door cursisten en docenten samen te brengen om het samen te hebben over hun expertise leren zij samen van en met elkaar. Mijn dagelijkse werk bestaat uit het letterlijk bij elkaar brengen van docenten en cursisten, waardoor ik ook mijn steentje bijdraag aan het rechtvaardig(er) maken van onze maatschappij. 

We bieden onze opleidingen aan zodat je die als individu kunt volgen, maar ook als groep collega’s. Wij staan daarbij altijd open om in gesprek te gaan over jouw/jullie specifieke leerdoel en welke cursus daar het best bij past en welke docent voor deze cursus het best geschikt is. Onze persoonlijke en gepersonaliseerde aanpak; hierin zit onze kracht. Door het samenspel van vraag, docent en antwoord kom jij verder in jouw werk.

Anoek Laarman, opleidingscoördinator

Voor mij betekent rechtvaardig dat een situatie zo goed en eerlijk mogelijk wordt bekeken, niet alleen vanuit de regels en feiten, maar ook vanuit een menselijk standpunt. Hierbij staat voorop dat mensen in de basis een gelijke kans moeten krijgen. Vervolgens kunnen deze verschillende aspecten er voor zorgen dat de juiste keuzes worden gemaakt.

Merel Buizer, opleidingscoördinator
Recht.Vaardig betekent voor mij dat het menselijke en de mens voorop staan. Cursisten en docenten moeten hierbij de mens achter de casus, het dossier of de cliënt zien. Wij gaan daar dieper op in.  

Recht.Vaardig betekent in het dagelijkse werk bij OSR dat wij cursisten en docenten en hierbij de menselijke kant, zowel informeel als persoonlijk, vooropstellen. Wij zijn benaderbaar. Hierdoor wordt het op lesdagen ook persoonlijker/en informeler, wat voor een verbeterde leerervaring zorgt. 

Wij kunnen vaardigheidstrainingen goed doorvertalen naar het menselijke aspect. Je staat op hetzelfde niveau als cliënten, klanten, collega’s en andere stakeholders. Wij zorgen ervoor dat jij de juiste skills ontwikkelt, zodat het speelveld rechtvaardig wordt. 

Lieke van Spaendonck, sales marketeer

Rechtvaardigheid betekent voor mij eerlijk handelen, dat kan zowel naar je gevoel als naar de wet zijn. Om dit te bereiken is het belangrijk dat iedereen streeft naar rechtvaardigheid in onze samenleving. Iedereen die werkt in de juridische context heeft hiervoor zowel actuele kennis nodig, als relevante vaardigheden/soft skills.

Vrijheid, zekerheid en gelijkheid staan voorop bij alles wat wij doen. Zowel in de ontwikkelingen van opleidingen als tijdens de lesdagen. Zowel in mijn werk als marketeer als in de samenwerking met mijn collega’s, docenten, cursisten, etc. Iedereen mag zichzelf zijn. 

Iedereen moet weten dat rechtvaardigheid, en daarmee een steentje bijdragen aan de optimale rechtsstaat, bij ons altijd top-of-mind is. Iedereen mag zijn wie hij/zij is en ieders mening nemen wij en onze docenten serieus. Daarnaast helpen wij je altijd persoonlijk (met vaste contactpersonen) met jouw opleidingsbehoefte of die van jouw organisatie, zowel online als klassikaal. Er is heel veel mogelijk. 

OSR: Recht.Vaardig

Bij OSR streven we ernaar een bijdrage te leveren aan de optimale rechtsstaat. Dat doen we door jou handvatten te geven waarmee je (nog) vaardiger wordt in het recht. Handvatten waarmee je benodigde kennis opdoet en up-to-date houdt en waarmee je vaardigheden kunt trainen om jouw beroep nog beter uit te oefenen. 

Streef ook naar vrijheid, (rechts)zekerheid en (rechts)gelijkheid.