Terug
-
Werken aan samenhang en samenwerken in het sociaal domein

Wegwijs in het Sociaal domein

De decentralisatie in het sociaal domein vraagt om een nieuwe kijk op de zorg voor en ondersteuning van burgers. Dit is een grote uitdaging voor gemeenten, maar ook voor de private (zorg)aanbieders die ingeschakeld worden bij de uitvoering van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Voor de juiste zorg en ondersteuning van kwetsbare groepen is samenhang nodig in beleid evenals een goede samenwerking tussen professionals in het sociaal domein. Daarvoor is gedegen kennis van elkaars taken, verantwoordelijkheden en belangen nodig.

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten er diverse taken en verantwoordelijkheden bijgekregen als het gaat om de sociale dienstverlening en ondersteuning van haar inwoners. Op het gebied van zorg, werk, inkomen en jeugdhulp zijn deze vastgelegd in drie wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de Participatiewet de Jeugdwet.

Kaderwetgeving sociaal domein 

Ray Geerling, docent bij OSR juridische opleidingen, is al 35 jaar actief in het publieke en private sociaal domein. Hij zegt in een interview met OSR: ‘We hebben de neiging om zaken te veel te bureaucratiseren. We willen graag alles vooraf regelen en we nemen onze toevlucht tot wet- en regelgeving als zaken te ingewikkeld worden. Binnen het sociaal domein past echter ongeveer 85% van de zaken in de standaardsystemen die we met elkaar hebben opgebouwd. Voor de overige 15% van de mensen met een afwijkende problematiek moeten we juist niet naar een standaard aanpak willen grijpen. Er is dan kaderwetgeving nodig, gecombineerd met een specifieke adressering van specifieke problemen.’ Hier lees je het volledige interview met Ray Geerling.

Kennis over het sociaal domein

Hoe ga je als (semi)overheidsjurist, rechtsbijstandverlener, juridisch medewerker of advocaat bij een uitvoeringsorganisatie om met de toenemende complexiteit binnen dit werkveld? Decentralisatie, nieuwe samenwerkingsverbanden, snel wijzigende en complexe regelgeving, mondiger publiek, druk op de budgetten vragen veel van je. Daarom werk je aan je flexibiliteit en parate (juridische) kennis en vaardigheden. OSR ondersteunt daarbij met gerichte trainingen en cursussen. Welke opleiding je ook kiest op het gebied van het sociaal domein, we bieden altijd een breed perspectief op dit dynamische werkveld.

Samen werken aan kennis over het sociaal domein

Ben je juridisch professional? Of je nu kennis wil opdoen over Wmo, Participatiewet of jeugdwet, bij OSR doe je altijd actuele en praktijkgerichte kennis en vaardigheden op. En dat doe je niet alleen maar samen met andere professionals.