Terug
-

Vergoeding van affectieschade wettelijk geregeld

Datum: 25-05-2018
Blog

Vanaf 1 januari 2019 hebben nabestaanden en naasten van slachtoffers die door bijvoorbeeld een verkeers- of bedrijfsongeluk, medische fout of geweldsmisdrijf zijn overleden of ernstig en blijvend letsel hebben opgelopen, recht op een immateriële schadevergoeding.

De regering komt met deze wet tegemoet aan de behoefte aan aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat naasten erkenning en genoegdoening putten uit de vergoeding van affectieschade. Dit helpt bij de verwerking van het verdriet.

De regeling

Het is een regeling met vaste bedragen tussen de € 12.500,- en € 20.000,-, te betalen door de aansprakelijke partij.
Onder nabestaanden en naasten valt o.a.:

  • Partner;
  • Kinderen;
  • Ouders;
  • Verzorgers.

Voor ernstig en blijvend letsel is aansluiting gezocht bij een percentage blijvend functioneel verlies, zoals gehanteerd wordt in de American Medical Association-guides (AMA-guides). Dat geeft snel duidelijkheid voor alle partijen en hiermee worden langdurige discussie voorkomen.

Het wordt voor nabestaanden en naasten mogelijk om zich met hun vordering tot vergoeding van affectieschade als benadeelde partij te voegen in het strafproces.

Maatschappelijk draagvlak

De letselschadepraktijk heeft zich ingezet voor deze wet en is blij dat de wet is aangenomen. Sinds 2003 loopt de parlementaire discussie over dit onderwerp. In 2010 is een eerder wetsvoorstel niet door de Eerste Kamer aanvaard. Het Verbond van verzekeraars staat ook achter de invoering van de wet. Verzekeraars vinden het goed dat hiermee duidelijkheid wordt geboden aan (nabestaanden van) slachtoffers en verzekeraars over het recht op én de omvang van de vergoeding. 

Evaluatie

Vijf jaar na inwerkingtreding van de wet volgt een evaluatie.

OSR Juridische opleidingen

In onze Leergang Personenschade Middelzwaar letsel komt de wet Affectieschade aan bod.

Kijk hier voor meer informatie over deze leergang.

Pauline Verhoeven

​Contact met onze adviseur

Benieuwd naar opleidingen die precies passen bij jouw wensen en die van je organisatie? Bel of mail nu onze adviseur.
 

verhoeven@osr.nl

06-27075036